Rzecznik Praw Pacjenta w wystąpieniach do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego przedstawił postulat wprowadzenia przedmiotu szkolnego wiedza o zdrowiu. Jak wskazał, miałby on – zupełnie jak wiedza o społeczeństwie – podnosić poziom świadomości społeczeństwa, ale na temat zdrowia i praw pacjenta.

– Podnoszenie poziomu świadomości na temat praw pacjenta jest niezwykle istotne, ponieważ osoby, które znają swoje prawa, mają szansę dostrzec pewne nieprawidłowości i w porę na nie zareagować – wskazał Rzecznik Praw Pacjenta.

infoplanet sluzba zdrowia wiedza o zdrowiu w szkole szkola

Jak wskazuje Rzecznik Praw Pacjenta, bezpośrednie rozmowy z pacjentami m. in. za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta wskazują, że pacjenci czują się zagubieni i zdezorientowani, chcąc uzyskać niezbędne świadczenia zdrowotne.

– Część pacjentów nie wie, jakie są zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, inni natomiast po świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – udają się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjenci nie zawsze rozróżniają świadczenia publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej. Nie wiedzą, że zobowiązani są do pozyskania skierowań, często nie znają podstawowych zasad ubezpieczenia zdrowotnego. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że pacjenci nie rozumieją zagrożeń związanych z niestosowaniem się do zaleceń lekarskich, a personel medyczny, z uwagi na liczne obowiązki, nie ma często czasu na stosowną edukację – twierdzi Bartłomiej Chmielowiec.

Jako argument dla Rzecznika Praw Pacjenta posłużyły również statystyki dotyczące stanu zdrowia Polaków, z których wynika, że największym zagrożeniem dla życia kobiet i mężczyzn w Polsce od lat są choroby układu krążenia (43,3% zgonów) i choroby cywilizacyjne, a więc choroby przewlekłe, niezakaźne, uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi, jak: wysoki poziom stresu, siedzący tryb życia, nieodpowiednia dieta, używki, czy oddziaływanie środowiska.

infoplanet sluzba zdrowia wiedza o zdrowiu w szkole edukacja

– Część chorób rozwija się bezobjawowo a ich zdiagnozowanie uzależnione jest od trybu życia i podejmowanych przez pacjenta decyzji zdrowotnych. Dlatego tak istotną rolę w życiu każdego człowieka pełni profilaktyka. Obowiązujący system nauczania zapewnia wprawdzie elementy edukacji zdrowotnej, określając bloki tematyczne niektórych przedmiotów (np. biologii). Jest to jednak w mojej opinii niewystarczające. Wymagając określonych zachowań zdrowotnych od obywateli, należy stworzyć narzędzie do przekazywania usystematyzowanej wiedzy, co skutkować będzie w przyszłości – lepszą jakością życia nowych pokoleń pacjentów – przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

Dlatego Rzecznik Praw Pacjenta postuluje wprowadzenie do szkół przedmiotu wiedza o zdrowiu, której przykładowy program może obejmować informacje z zakresu systemu ochrony zdrowia publicznego, medycyny, pierwszej pomocy, zalecanych badań, zasad zdrowego trybu życia oraz praw i obowiązków pacjenta. Minister edukacji i minister zdrowia muszą odpowiedzieć na wystąpienie rzecznika w ciągu 30 dni.