Jak wynika z kontroli NIK przeprowadzonej w 2018 roku, choć wytyczne Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ nakładają na uzdrowiska i zakłady lecznicze obowiązek stosowania w czasie leczenia wyłącznie naturalnych surowców leczniczych, placówki te stosują zamienniki. W efekcie pacjenci składają skargi na niezadowalającą jakość świadczeń.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dowiodła, że zakłady lecznicze i uzdrowiska stosowały do wykonywania zabiegów bodźcowych zamienniki zamiast naturalnych surowców leczniczych. W efekcie pacjent może mieć wątpliwości, czy podejmowane leczenie uzdrowiskowe zapewni mu zakładane efekty.

infoplanet sluzba zdrowia zamienniki w uzdrowiskach sanatorium

– Mimo określonego prawnie wymogu, tylko 78% zabiegów bodźcowych wykonano z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, takich jak borowina, woda lecznicza czy gazy lecznicze. Natomiast ich zamienniki, np. żel borowinowy, plastry borowinowe, pasta borowinowa, płyn siarczkowy czy techniczny dwutlenek węgla, stosowano w 12 na 16 skontrolowanych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w co piątym zabiegu bodźcowym – informuje NIK.

Zgodnie z ustaleniami NIK, problematyczny jest zwłaszcza brak standardów stosowania naturalnych surowców leczniczych i procedur wykonywania wykorzystujących ich zabiegów. Nie prowadzono również badań jakościowych, które potwierdzałyby skład i właściwości surowców naturalnych stosowanych w zabiegach bodźcowych.

infoplanet sluzba zdrowia zamienniki w uzdrowiskach leczenie

– Spośród wydobywanych surowców leczniczych tylko niektóre rejestrowane są jako produkty lecznicze i kontrolowane pod kątem zgodności z Prawem Farmaceutycznym. Pozostałe substancje nie podlegają kontroli sanitarnej ani nadzorowi farmaceutycznemu. W tych przypadkach nie ma żadnych uregulowań prawnych dotyczących ich składu czy jakości. Kontrolerzy stwierdzili także przypadki stosowania substancji, które przechowywano w nieoznakowanych opakowaniach, bez określenia nazwy, składu, ilości, pochodzenia i daty ważności. W aż 11 skontrolowanych zakładach leczniczych, co czwartemu pacjentowi udzielono świadczeń zdrowotnych niezgodnie z warunkami określonymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ. Co dziesiąty pacjent nie otrzymał wymaganej ilości zasadniczych zabiegów bodźcowych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, a co trzeciemu leczonemu w szpitalu – nie wykonano wymaganych badań lekarskich – poinformował NIK.

Wskutek wykrytych nieprawidłowości Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaapelował do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Jak wskazał w jego treści, nie powstały standardy wykorzystywania naturalnych surowców, stąd też „nie ma pewności, że zabiegi są wykonywane właściwie, a środki publiczne wydatkowane w sposób właściwy”.