1 lipca to dzień, w którym wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające zmiany w systemie zarządzania szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i ujednolicony system segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOPSOR (tryb obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym). Nowe przepisy mają zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i lepszą organizację pracy na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR).

Jak wynika z treści wchodzących w życie zmian, przyjmowani do SOR będą pacjenci, którzy zgłoszą się samodzielnie, zostaną przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące, zespoły wyjazdowe zabezpieczające imprezy masowe, zespoły poszukiwawczo-ratownicze, jak również transport sanitarny na podstawie zlecenia lekarza udzielonego w ramach świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. Z tego względu od 1 października w wybranych szpitalnych oddziałach ratunkowych obowiązywał będzie system segregacji pacjentów przez jednolity systemem triażu, który określi stopień pilności oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie.

infoplanet sluzba zdrowia zmiany na oddzialach ratunkowych przepisy prawne

System TOPSOR będzie dla każdego pacjenta oddzielnie mierzył i prognozował czas oczekiwania, analizując parametry medyczne i przydzielając go do odpowiednich z pięciu kategorii oznaczonych kolorem. Poszczególne kolory będą wskazywać stopień pilności oczekiwania pacjenta oraz maksymalny czas jego przyjęcia na wizytę lekarską. Będzie to możliwe dzięki wstępnym badaniom (triażowi), przeprowadzonym przez personel medyczny SOR. Dodatkowo osoby oczekujące na wizytę będą pod stałym nadzorem personelu medycznego, który będzie dokonywać ponownej oceny stanu klinicznego co 1,5 godziny.

– Nowe rozwiązania ułatwią wyodrębnienie grupy osób rzeczywiście wymagających pilnej pomocy medycznej oraz na przekierowanie z SOR do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) osób, których stan nie wymaga pilnej interwencji, a które obecnie stanowią znaczne obciążenie oddziałów ratunkowych. Zasady przekierowywania pacjentów do POZ zostaną zapisane w regulaminie organizacyjnym szpitala – wyjaśnia ministerstwo zdrowia.

infoplanet sluzba zdrowia zmiany na oddzialach ratunkowych przepisy prawne

Jak podkreśla ministerstwo zdrowia, nowe przepisy wprowadzają również większe uprawnienia lekarzy SOR w zakresie umieszczania pacjentów na oddziałach szpitala i precyzują obowiązek zapewnienia pacjentom dostępu do diagnostyki (w tym do tomografii komputerowej) niezwłocznie w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Za koordynację pracy pielęgniarek i ratowników medycznych będzie odpowiedzialna pielęgniarka oddziałowa lub ratownik medyczny z wykształceniem wyższym i co najmniej 5 latami stażu pracy w SOR. W szpitalach mają również pojawić się rejestratorki medyczne i personel pomocniczy.

Zgodnie z nowym systemem segregacji pacjentów, kolory: niebieskie i zielone będą mogły być kierowane do udzielania świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki zdrowotnej, choć – jeśli zajdzie taka konieczność – personel medyczny w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych w SOR.