Jak wynika z opracowanego na zlecenie Centrum Medycznego Damiana raportu „Prywatna oraz publiczna służba zdrowia – opinie Polaków nt. jakości świadczonych usług” Polacy często decydują się na korzystanie z opieki medycznej prywatnie. Jednak głównym powodem, dla którego wybierają leczenie prywatne jest nie jakość usług świadczonych przez lekarzy prywatnie, ale brak kolejki.

Zgodnie z badaniem GUS Polacy wydają na swoje zdrowie ponad 45 mld zł rocznie. Większość z tej kwoty to leki, jednak – 60% z nas przeznacza znaczne kwoty na leczenie prywatne. Zdaniem autorów raportu Polacy nie uważają jednak, że korzystanie z usług lekarzy poza NFZ nie gwarantuje lepszej opieki medycznej. Kluczowy jest fakt, że leczenie jest podejmowane bez zbędnej zwłoki.

Jak wynika z ankiet i pogłębionych wywiadów przeprowadzonych wśród ponad 500 osób, pierwsza i najczęstsza odpowiedź na pytanie o powód korzystania z leczenia prywatnie to: „jest szybciej”. Dodatkowo – dla 48% badanych – jest to jedyna możliwość, aby skorzystać z porady specjalisty. Decyzja o skorzystaniu z prywatnej służby zdrowia argumentowana jest również korzystną ofertę ze względu na umowę z pracodawcą.

Jakość to dopiero trzeci w kolejności powód, dla którego Polacy wybierają prywatne leczenie. Jest decydująca dla 10% ankietowanych. Opinię, że leczenie prywatne pozwala dostać się do lepszego lekarza, podziela natomiast zaledwie 3% badanych.