25 kilometrów bezprecedensowych atrakcji

   • Do końca 2018 roku w Sosnowcu powstanie ok. 25 kilometrów ścieżek i tras rowerowych
  • Na większości odcinków zachowany zostanie parametr dla drogi dwukierunkowej
  • Wykonanych zostanie również ponad 60 przejazdów rowerowych bez krawężników 

To będzie prawdziwa rewolucja dla rowerzystów. Do końca 2018 roku w Sosnowcu powstanie ok. 25 kilometrów ścieżek i tras rowerowych. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na 16 ulicach powstanie 17 kilometrów dróg rowerowych. Całe zadanie podzielono na siedem części – cztery wykona firma Eurovia Polska (7,6 mln zł), a trzy Zakład Robót Drogowych Orfin z Radzionkowa (4,1 mln zł). Łączna kwota to 11,7 mln zł.

Do końca tego roku, w ramach czterech zadań, drogi rowerowe pojawią się na ulicach: Andersa, 1 Maja, Mościckiego, 3 Maja, Wawel, Narutowicza, Kresowej i Piłsudskiego. W przyszłym roku wybudowane zostaną wzdłuż ul. Naftowej, Kościelnej, Jagiellońskiej, Zegadłowicza, Grota – Roweckiego, Orlej, Żeromskiego i Mireckiego.

 

– Nigdy wcześniej w historii Sosnowca nie budowano tylu kilometrów tras rowerowych. Fani dwóch kółek wreszcie będą mogli bezpiecznie poruszać się po naszym mieście. Każda inwestycja będzie uwzględniała dobre praktyki dla budowy infrastruktury rowerowej, aby ułatwić rowerzystom podróż – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Rowerzystów z pewnością ucieszy fakt, że na przeważającej większości odcinków zachowany zostanie parametr dla drogi dwukierunkowej szerokości 2 metrów, a nawierzchnie zostaną wykonane z mas bitumicznych w kolorze czerwonym.

 

– Wykonamy ponad 60 przejazdów rowerowych w technologii bez krawężników, układanych w poprzek. Zadbaliśmy również o to, by w obrębie kilkunastu przystanków komunikacji miejskiej drogi rowerowe były prowadzone za wiatami przystankowymi – opisuje Wojciech Guzik, naczelnik wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym.

W ramach już trwających inwestycji, również pojawią się nowe ścieżki. Wykonawca remontujący ulicę 3 Maja buduje fragmenty ścieżek rowerowych (łącznie ok. 3 km), które zostaną połączone z wybudowanymi w ramach ZIT.

Uzupełnieniem sieci dróg rowerowych będą inwestycje wykonane z kolejnych środków ZIT – cztery przejścia podziemne zaadoptowane na potrzeby rowerzystów (Żeromskiego – 3 Maja, Rondo Gierka, Piłsudskiego – Sobieskiego – Kilińskiego, Piłsudskiego – Mireckiego). Przy okazji powstanie kilka kilometrów dróg rowerowych. Dodatkową inwestycją będzie budowa ścieżki wzdłuż ulicy Blachnickiego, na odcinku od Braci Mieroszewskich do Lenartowicza, w ramach której powstanie blisko kilometr trasy dla rowerzystów.

Podobną długość będzie miał odcinek trasy, który powstanie do końca tego roku w ramach przebudowy ulicy Armii Krajowej. Ponadto jeszcze w tym roku do użytku oddana zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż bulwaru Czarnej Przemszy, na odcinku od ogrodu polisensorycznego w Parku Harcerskim do ulicy Parkowej (1,5 km). Najszybciej, bo już za kilka dni, zostanie oddana do użytku pętla rowerowa o długości 2 km wokół Stawików.

W sumie w najbliższych miesiącach w Sosnowcu powstanie 25 km ścieżek rowerowych.

 

– Chciałbym też przypomnieć, że w lutym podpisaliśmy umowę wartą 1,7 mln, w ramach której w Sosnowcu powstanie sieć miejskich wypożyczalni rowerów. Wypożyczalnie gotowe do użytku będą wiosną 2018 roku. Będzie ich 9, każda zadaszona, a mieszkańcy wypożyczą w nich 130 rowerów (w tym 4 trójkołowe i 4 typu tandem). W siedmiu wypożyczalniach stacjonować będzie po 10 rowerów, a w dwóch po 30 sztuk. Zdecydowaliśmy się na zamówienie kolejnych cztery wypożyczalni rowerów już poza projektem – dwie staną na Stawikach, jedna przed dworcem głównym PKP i również jedna przed urzędem od strony ulicy Mościckiego – mówi prezydent Chęciński.

Wypożyczalnie, w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, powstaną przy ulicach: 3 Maja (rejon CWK tzw. „ślimaka” oraz parking przy kładce na Środuli), Andersa (rejon ronda Ludwik), Narutowicza (ścianka wspinaczkowa Sport Poziom 450), Wawel (przy Zespole Szkół Muzycznych), Teatralnej (obok kładki nad torami kolejowymi prowadzącej do osiedla Naftowa), Ostrogórskiej (skrzyżowanie z 1 Maja), al. Mireckiego (w pobliżu stadionu lekkoatletycznego) i Piłsudskiego (Egzotarium).

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd