Zgłoszono 153 propozycje, które zostaną ocenione przez głosujących

   • Trwa konkurs na nazwę hali sportowo-widowiskowej ogłoszony przez Urząd Miejski
  • Wpłynęły 153 zgłoszenia, a kreatywność biorących udział przerosła oczekiwania
  • Na pomysły zgłoszone przez Suwalczan można głosować od 21 kwietnia do 28 kwietnia 

153 zgłoszenia wpłynęło do ogłoszonego przez Urząd Miejski konkursu na nazwę hali sportowo-widowiskowej planowanej do budowy przy ulicy Zarzecze w Suwałkach. Pomysłowość i kreatywność osób biorących udział w konkursie przerosła wszelkie oczekiwania. Na pomysły zgłoszone przez Suwalczan można głosować od 21 kwietnia do 28 kwietnia do godz. 12.00. Wyniki głosowania poznamy po zakończeniu sondy, a jej zwycięzca wygra nagrodę główną, czyli 1000 zł. 

Ogłoszony konkurs ma związek z wciąż trwającymi pracami projektowymi hali sportowo-widowiskowej przy ul. Zarzecze w Suwałkach. Firma RESTUDIO Spółka z o.o., która na zlecenie Miasta Suwałki projektuje obiekt, zasugerowała, że na tym etapie prac projektowych dobrze byłoby określić nazwę hali, co pozwoli wkomponować ją w elewację oraz zaproponować detale projektowe i wizualne spójne dla całego budynku.

Podobna sytuacja miała miejsce chociażby w przypadku siedziby Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Jana Pawła II. Elementy logo SOK znajdują się m.in. w drzwiach wejściowych do budynku. Dlatego też postanowiono, że nazwę hali sportowo- widowiskowej wybiorą sami mieszkańcy poprzez zgłoszenia, a później głosowanie.

Głosować można na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd