Rowerzyści pokonają łącznie ok. 130 km

   • Rok 2017 obchodzony jest w gminie Brwinów jako Rok Ignacego Kozielewskiego
  • Z tej okazji Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zaprasza 1 i 2 lipca na rajd rowerowy
  • Trasa wiedzie przez tereny związane z życiorysem działacza harcerskiego 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zaprasza 1 i 2 lipca na rajd rowerowy im. dh Ignacego Kozielewskiego. Trasa wiedzie przez tereny związane z życiorysem tego działacza harcerskiego i ostatniego prezesa przedwojennego Sokoła w Brwinowie.

Rok 2017 obchodzony jest w gminie Brwinów jako Rok Ignacego Kozielewskiego. Jest to okazja do przypomnienia postaci autora hymnu harcerskiego „Wszystko, co nasze...” i poznania jego życiorysu. Ignacy Kozielewski urodził się w 1882 r., a zmarł w 1964 r. Przez niemal 20 lat był mieszkańcem Brwinowa. Działał w organizacjach społecznych, publikował książki i artykuły na temat historii oraz harcerstwa, którego był współzałożycielem. Wydał też tomik poezji „Tchnienie przyrody”. Kozielewski związany był z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” – przed wojną był prezesem gniazda w Brwinowie.

 

Podczas dwudniowego rajdu rowerzyści pokonają łącznie ok. 130 km. Uczestnicy i rowery będą bezpłatnie przewiezieni na miejsce startu w Starzenicach, rodzinnej miejscowości Ignacego Kozielewskiego, a na koniec, po odwiedzeniu jego grobu na cmentarzu św. Rocha, zostaną zabrani z Częstochowy do Brwinowa. Nocleg planowany jest w okolicy Krzepic, gdzie Kozielewski pracował po II wojnie światowej jako nauczyciel. Autokar i samochód bagażowy będą służyć jako wsparcie logistyczne. Uczestnictwo osób niepełnoletnich jest możliwe tylko pod warunkiem obecności dorosłych opiekunów.

Rajd jest współfinansowany ze środków gminy Brwinów w ramach wspierania działalności pożytku publicznego.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd