Kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych

   • W SP nr 40 rozpoczął się sezon praktycznych zajęć rowerowych dla uczniów lubelskich szkół
  • Jego głównym celem jest poprawa umiejętności jazdy w rzeczywistym ruchu drogowym
  • Przeprowadzonych zostanie 30 zajęć dla uczniów oraz 6 otwartych spotkań dla dorosłych 

W ramach „Kampanii edukacyjnej na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych w Lublinie” w SP nr 40 rozpoczął się sezon praktycznych zajęć rowerowych dla uczniów lubelskich szkół. Głównym celem programu, realizowanego w Lublinie od 2013 roku, jest zwiększenie wśród dzieci umiejętności jazdy w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego.

 

W 2017 roku, podobnie jak w poprzednim, przeprowadzonych zostanie 30 zajęć dla uczniów lubelskich szkół oraz 6 otwartych spotkań dla dorosłych. Zajęcia szkolne (w module 3x45 min) obejmują podstawowe sprawdzenie stanu technicznego roweru, omówienie zasad poruszania się na drodze i w grupie, jazdę na placu szkolnym (ćwiczenie nagłego hamowania, jazdy jeden za drugim, sygnalizowania zamiaru skrętu), przejazd po wyznaczonej trasie w rejonie szkoły (obejmującej m.in. drogi dla rowerów, pasy rowerowe, ulice bez infrastruktury rowerowej, skrzyżowania różnorzędne), indywidualne ćwiczenie manewrów na skrzyżowaniach, tj. skręcanie w lewo, wyjazd z ulicy podporządkowanej, pokaz działania systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego, a także pokaz prawidłowego parkowania roweru.

– Realizacja w Lublinie rowerowych zajęć praktycznych jest konsekwencją braku w programie szkół podstawowych tego elementu w ramach wychowania komunikacyjnego. Uczniowie podczas zdobywania karty rowerowej poznają jedynie teoretyczną wiedzę związaną z przepisami ruchu drogowego i nie mają możliwości wyjechania na miasto i ćwiczenia jazdy na ulicach z ruchem drogowym. Efektem jest brak umiejętności jazdy na rowerze, co nie tylko zwiększa ryzyko konfliktów z innymi uczestnikami ruchu, ale także obniża bezpieczeństwo. Ubocznym efektem jest także powszechne zjawisko jazdy rowerem po chodnikach. Dlatego tak ważna jest edukacja już w młodym wieku – mówi Aleksander Wiącek, asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. polityki rowerowej i pieszej.

 

Zajęcia rowerowe w ramach „Kampanii edukacyjnej na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych w Lublinie” są finansowane ze środków Miasta Lublin, a realizowane przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka w Lublinie – Porozumienie Rowerowe. Zajęcia będą odbywały się w maju regularnie po wcześniejszym umówieniu się.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd