Będzie miała nadane imię Zbigniewa Rojka

   • Wniosek o nadanie ścieżce rowerowej imienia Zbigniewa Rojka uwzględniony
  • Rozporządzenie w sprawie zostało podpisane 23 czerwca
  • Pomysłodawcą nadania imienia trasie wokół jeziora Długiego Stowarzyszenie „Kołodrom” 

5 lat – tyle czasu musiało upłynąć od śmierci patrona, aby wnioskować o nadanie ścieżce rowerowej imienia Zbigniewa Rojka. W czwartek, 23 marca, prezydent Piotr Grzymowicz podpisał zarządzenie w tej sprawie.

– Jest to sposób uhonorowania społecznej działalności mieszkańca naszego miasta – mówi prezydent Piotr Grzymowicz. – Zbigniew Rojek jako pierwszy zajął się ścieżkami rowerowymi w Olsztynie. W wyniku jego działań i utworzonego przez niego stowarzyszenia „Kołodrom” zaczęły powstawać pierwsze trasy rowerowe.

Pomysłodawcą nadania imienia Zbigniewa Rojka było Stowarzyszenie „Kołodrom”. Ideę poparły olsztyńskie stowarzyszenia społeczno-kulturalne, sportowe i instytucje pozarządowe wśród nich: Towarzystwo Miłośników Olsztyna, Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski, Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK. Zebrano również blisko 1,5 podpisów mieszkańców Olsztyna.

Pisma poparcia w tej sprawie zostały złożone na ręce prezydenta Olsztyna, który mając na uwadze duże zaangażowanie społeczne, przychylił się do propozycji. Ścieżka to jedyny w mieście zamknięty ciąg rowerowy. Biegnie wzdłuż brzegu jeziora Długiego. Trasa nie otacza całego akwenu. Jest wytyczona tylko do mostu.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd