Polska spółka technologiczna z branży medycznej InventionMed właśnie podpisała umowę o dofinansowane projektu, którego celem jest stworzenie wirtualnej strzykawki. Ma ona być specjalistycznym sprzętem służącym do szkoleń dermatologów klinicznych i dermatologów estetycznych w technologii VR.

Urządzenie, przeznaczone do ćwiczeń zastrzyków podskórnych z pominięciem praktyki na organizmach żywych to wynalazek rewolucyjny w skali światowej. Jak zapewnia spółka InventionMed, symulator ma wyeliminować możliwość komplikacji zdrowotnych u pacjentów i skrócić czas nauki.

infoplanet technologia i medycyna wirtualna strzykawka

– Rynek medycyny estetycznej to branża z bardzo dużym potencjałem wzrostowym. Chętnych na korzystanie z jego usług systematycznie przybywa, natomiast system szkoleniowy jest niedostosowany do obecnych realiów – brakuje narzędzi pozwalających na kształcenie przyszłych specjalistów w tej dziedzinie. Liczymy, że nasze urządzenie zrewolucjonizuje globalny rynek – ocenia Prezes Zarządu InventionMed S.A Tomasz Kierul.

Na powstanie sprzętu VR Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji przekazała grant w wysokości 734,5 tys. zł w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń. To jednak tylko część kosztów projektu. Stworzenie wirtualnej strzykawki szacowane jest na 940 tys. zł.

Jak wynika z informacji uzyskanej od spółki InventionMed, wirtualna strzykawka ma trafić do masowej produkcji na przełomie 2020 i 2021 roku.