Monitoring przesyłek DHL – inteligentna logistyka

Inteligentne przedmioty mogą być bardzo przydatne w logistyce przesyłek. Na przykład spółka DHL używa skomplikowanego systemu, działającego na całym świecie. Wykorzystuje technologię inteligentnych przedmiotów w takich operacjach, jak monitorowanie pojazdów, transport morski kontenerów czy czas dostawy przesyłek. Dodatkowo, dzięki technologii inteligentnych przedmiotów, możliwe jest zestawienie czasu pracy ludzi i urządzeń. Upłynie jeszcze kilka lat, zanim zasoby te będą wykorzystywane powszechnie, ale na pewno wówczas zwiększą bezpieczeństwo zarówno przesyłek, jak również ludzi.

Cisco – inteligentne przedmioty w zakładach produkcyjnych

Cisco, lider w zakresie IT, zachęca spółki, aby uczynić efektywniejszym proces produkcji poprzez wykorzystanie inteligentnych przedmiotów w zakładach produkcyjnych. Zdalne monitorowanie i dostęp do urządzeń wykorzystywanych w produkcji może znacznie poprawić wydajność. Zastosowanie takiego systemu umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów, co prowadzi do zwiększenia produkcji. Są to usprawnienia na tyle drobne, że większość z nas nigdy ich nie pozna, jednak przedsiębiorcy są coraz bardziej zainteresowani inwestycjami w nowoczesne technologie. 

Laboratoria Oceanit: inteligentny cement

Cement wydaje się ostatnią z możliwych inteligentną rzeczy, jakie znamy. Mieszamy go, zaprawiamy i staje się twardy niczym skała – nic więcej. Dla specjalistów IT nie jest to takie jednoznaczne. Laboratoria Oceanit próbują umieścić w materiale nanosensory, które mogą transmitować i odpowiadać na sygnały mechaniczne, akustyczne i magnetyczne. Naukowcy podają przykład odwiertów naftowych: cement otaczający studnię może przekazać pracownikom informację, pomagając im zrozumieć niebezpieczeństwa w konstrukcji i lepiej ocenić ryzyko. Istnieje wiele namacalnych zastosowań tej technologii – od chodników do zapór wodnych.

Internet przedmiotów to fascynująca i bardzo rozwojowa dziedzina, która łączy różne obszary, aby pomagać Ci zarówno w prostych, jak i bardzo skomplikowanych działaniach. Im inteligentniejsze będą przedmioty, tym ludzie będą wykonywać swoje zadania szybciej i z mniejszym wysiłkiem. To zdecydowanie zachęcająca perspektywa.