Katowice. Oszczędności ze sterowania budynkami

Monitoring zużycia nośników energii i sterowanie budynkami przyniosło miastu znaczne oszczędności. Projekt ten polega na opomiarowaniu budynków pod kątem występującej w nich temperatury, zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz wody. Taki monitoring pozwala na dokładną korektę mocy zamówionej, zdiagnozowanie tzw. poborów bazowych oraz wykrywanie występujących w obiektach awarii.

 

Monitoring został zainicjowany w 2012 roku i pierwotnie obejmował 5 obiektów użyteczności publicznej. Dotychczas w ramach tego zadania zrealizowano zakup umożliwiający dostosowanie instalacji i montaż czujników w kilkunastu obiektach. Oczywiście personel budynków odpowiedzialny za system został odpowiednio przeszkolony. Obecnie monitoruje się 22 budynki, a w piętnastu z nich prowadzona jest zdalna eksploatacja węzłów ciepłowniczych pozwalająca na bieżącą weryfikację zużycia ciepła. System w minionym sezonie grzewczym przyniósł oszczędności w wysokości ponad 320 tys. zł.

Teraz urząd miasta chce wdrożyć centralny „System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania systemami grzewczymi w budynkach użyteczności publicznej będących własnością miasta Katowice”.

 

– We wszystkich budynkach planowanych na najbliższe lata do termomodernizacji zaprojektowano odpowiednie systemy monitoringu i sterowania. Projekt termomodernizacji budynków użyteczności w Katowicach, który wyceniany jest na ok. 100 mln złotych, to jedno z największych takich działań w Polsce. W tych budynkach nie może zabraknąć systemów monitoringu i sterowania – mówi Daniel Wolny, kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska UM.

W przyszłym roku planuje się wykonać inwentaryzację pozwalającą na określenie całkowitego kosztu wdrożenia i utrzymania takiego systemu dla wszystkich pozostałych budynków.