Przedsiębiorstwo Accenture Consulting oraz Oklahoma Gas & Electric (OG&E), największy dostawca energii elektrycznej w Oklahomie, informują o swoim sukcesie. Ich wspólny program wdrożenia inteligentnego systemu pomiaru zużycia prądu znacząco podniósł efektywność dystrybucji i obniżył koszty użytkowania energii.

OG&E rozpoczęła współpracę z Accenture Consulting w 2009 roku i kontynuowała ją po przejęciu firmy w 2015 roku z zamiarem maksymalnego usprawnienia przesyłu energii. Opracowany przez zespoły obu przedsiębiorstw program kontroli Volt Var (Integrated Volt Var Control – IVVC) to część strategii OG&E, mającej na celu zwiększenie wydajności dystrybucji i obniżenie kosztów ponoszonych przez klientów. Accenture Consulting zapewnia zarządzanie projektami, planowanie dystrybucji oraz usługi oceny, pomiaru i weryfikacji (ang. EM&V) dla projektu IVVC. Zespół Accenture pomógł natomiast wybrać sprzęt i obwody, zaplanować ich wymianę i stworzyć pakiety wdrożeniowe.

Projekt IVVC wykorzystuje technikę telemetrii, dzięki której umożliwia odczyt napięcia w czasie rzeczywistym na wielu urządzeniach, w tym na przełącznikach zaczepów obciążenia, bateriach kondensatorów i regulatorów napięcia. Mierzy także dane z liczników prywatnych w celu sprawdzenia poprawności działania w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Nowe rozwiązania pozwalają technikom z grupy OG&E zapewniać profesjonalną obsługę klienta i lepszy wgląd w dane operacyjne, dotyczące całościowego napięcia systemu. Ponadto stwarzają dodatkowe korzyści, takie jak możliwość identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z lokalną siecią klienta oraz oszczędności związane ze zmniejszeniem strat na linii przesyłu.

OG&E i Accenture ukończyły siódmy, ostatni rok wdrażania sieci IVVC, którego celem było osiągnięcie 2-procentowej redukcji napięcia i proporcjonalnej redukcji szczytowego zapotrzebowania na energię. Priorytetem obu firm jest dziś automatyzacja przesyłu energii, zaawansowane pomiary oraz bezpieczeństwo cyfrowe.