Zgodnie z nowymi badaniami przeprowadzonymi przez agencję Silver Spring Networks oraz Power Over Energy, zdecydowana większość respondentów uważa, że inteligentne technologie w miastach będą miały pozytywny wpływ na ich życie. Co więcej, połowa badanych spodziewa się, że nastąpi to w najbliższych trzech latach lub wcześniej.

Uchwycić ideę smart city

W połączeniu badań bezpośrednich i internetowych stwierdzono, że spośród 505 zapytanych konsumentów z USA, pozytywne wrażenie w odniesieniu do inteligentnych miast pochodziło z informacji dostarczonych w ramach badania. Jednak prawie 80 procent ankietowanych twierdziło, że wiedzę na temat technologii tego rodzaju miała już wcześniej.

Sześćdziesiąt cztery procent tych, którzy zrozumieli, co oznacza termin „smart city”, uważa, że życie w inteligentnym mieście lub w jego pobliżu będzie ważne. Jako technologie, które obejmują tego typu miasta uważało natomiast oświetlenie uliczne, zaawansowaną infrastrukturę mierników, bezprzewodowy dostęp do internetu, otwartą wymianę danych, stacje ładowania, łączenie urządzeń, oraz aplikacji.

 

– Rozmowy z liderami miast na całym świecie wykazały, że rozumienie potrzeb obywateli w zakresie inteligentnych technologii miast ma ogromne znaczenie – ocenił Dan Evans, starszy dyrektor ds. inteligentnych miast i oświetlenia ulicznego w Silver Spring Networks. – Nasze obserwacje pomogą wzmóc wysiłki miast i mediów w promowaniu rozwiązań jak inteligentne oświetlenie uliczne czy aplikacja miejska, które są identyfikowane w badaniu jako dwie największe zalety inteligentnej technologii miejskiej – dodaje.

Tylko 3 procent respondentów odpowiedziało, że inteligentne technologie miast będą miały negatywny wpływ. Zaś połowa z 15 procent tych, którzy twierdzili, że nie interesują się tematem, mieszkała na obszarach wiejskich. Większość badanych w każdym wieku wyrażała entuzjazm dla pomysłu mieszkania w inteligentnych miastach. Wśród entuzjastów było sześćdziesiąt procent wszystkich zapytanych osób w wieku 65 lat i starszych.

– Najbardziej interesującym wynikiem badania jest dostrzeżenie pragnienie młodego pokolenia, aby żyć w inteligentnych miastach. Szybkość adaptacji inteligentnych technologii miast rośnie, a następna wielka fala przed nami – oceniła Marina Donovan, wiceprezes ds. marketingu Silver Spring Networks. – Istnieje więc wyraźna potrzeba edukowania konsumentów we wszystkich grupach wiekowych w zakresie pozytywnych skutków inteligentnej technologii miast – dodała.

 

Za największe korzyści inteligentnych miast 39 procent respondentów uznało ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zużycia energii. Jako druga najważniejsza korzyść postrzegane było bezpieczeństwo publiczne. Oddało na nie głos aż 23 procent badanych. Pozostałymi atrybutami inteligentnych miast jest – zgodnie z odpowiedziami – monitorowanie wideo, adaptacyjne oświetlenie uliczne i szybsza reakcja na sytuacje awaryjne.

A wy chcielibyście mieszkać w takim mieście?