Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 roku, nie pomaga w realizacji ambitnych i kosztownych przedsięwzięć. Wciąż jednak pojawiają się na świecie gigantyczne projekty infrastrukturalne, które budzą podziw. Są to interesujące mosty i tunele oraz lśniące, niekończące się linie torów kolejowych. Oto najbardziej efektowne projekty, które zostały ukończone w 2016 roku lub były najbardziej oczekiwanymi przedsięwzięciami w 2017 roku.