Okazuje się, że Pluton może być zbudowany z miliarda komet zgniecionych razem. Jego budowa chemiczna sugeruje, że takie właśnie może być jego pochodzenie, co prowadzi do wniosku, że niegdyś mógł być na nim ocean.

Źródło azotu

Pluton jest pełen azotu. Obecnie znajduje się w formie gazowej w słabej atmosferze, a w lewym płacie równiny także w postaci stałej – jako olbrzymi, bogaty w azot lodowiec, zwany Sputnik Planitia.

– Jednym z głównych pytań dotyczących Plutona jest: skąd pochodzi cały azot, który napędza wiele interesujących działań geologicznych. Na Ziemi porównywalne pytanie dotyczyłoby źródła wody – wyjaśnia Christopher Glein z Southwest Research Institute w San Antonio w Teksasie.

infoplanet technologia pluton to nie planeta zrodlo azotu

Podstawowe pytanie brzmi, w jaki sposób Pluton i wiele mniejszych planet w zewnętrznym Układzie Słonecznym mogły zostać zbudowane z wielu mniejszych komet. By poznać odpowiedź na to pytanie, Glein i jego kolega Hunder Walte obliczyli, w jaki sposób Pluton zdobył azot.

Starożytne reakcje

Naukowcy wykorzystali dane z misji „Nowe Horyzonty”, przelatującej obok Plutona w 2015 roku, a także statku kosmicznego Rosetta, który odwiedził kometę 67P/Czuriumow-Gierasimienko od 2014 do 2016 roku. Informacje te pozwoliły na ustalenie, ile azotu jest faktycznie w obiegu. W ten sposób badacze odkryli, że rachunek się zgadza – Pluton mógłby z pewnością powstać z miliarda komet z kompozycją podobną do 67P.

Jedynym problemem jest to, że powierzchnia Plutona ma niewiele tlenku węgla. Gdzie mógł on się podziać? Glein i Waite uważają, że jest możliwe, iż cześć tlenku węgla została pogrzebana pod lodem. Być może również zaginął on w reakcjach chemicznych, ponieważ jest bardziej reaktywny niż azot.

– Jeśli Pluton miałby ciekły wodny ocean, jego zetknięcie się z tlenkiem węgla spowodowałoby reakcje chemiczną. Wtedy jednak Pluton zawierałby produkty uboczne tych reakcji, ale bardzo mało tlenku węgla – wyjaśnia Glein.

infoplanet technologia pluton to nie planeta starozytne reakcje

W New Horizons pojawiły się sygnały, że Pluton może mieć ocean wody w stanie ciekłym w odległości kilku kilometrów wgłąb od lodu, ale ponieważ statek kosmiczny przeleciał w powietrzu zamiast pozostać na orbicie, nie mamy wystarczających danych, aby mieć pewność.

Jeśli Pluton jest zrobiony z komet, potwierdza to, że wszystkie ciała w zewnętrznym Układzie Słonecznym mają podobną strukturę. Glein uważa, że jeśli budowę Plutona można sobie wyobrazić jako gigantyczną kometę, to Jowisz lub Saturn powinno się łatwo wyobrazić jako jeszcze większe komety spowite w gaz.