Pochłanianie coraz większych obszarów lądu czy też pojawianie się niszczycielskich huraganów prowadzi do stałego podwyższania się poziomu morza, co jest przyczyną wielu katastrof naturalnych. Obecnie pojawia się nowy problem: zalewająca kolejne tereny woda może zniszczyć podziemną infrastrukturę internetową, potencjalnie uniemożliwiając wielu użytkownikom dostęp do sieci.

W najbliższym czasie woda morska prawdopodobnie zaleje ponad 6500 kilometrów kabla internetowego w USA i pochłonie więcej niż 1000 centrów danych, w których znajdują się serwery, routery i inny sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sieci – ogłosili naukowcy z University of Wisconsin-Madison i Uniwersytetu w Oregonie. Uczeni zidentyfikowali Nowy Jork, Miami i Seattle jako obszary metropolitalne najbardziej zagrożone zniszczeniem infrastruktury sieciowej.

infoplanet technologia poziom wod a internet badania

– Uważamy, że wyniki naszych badań podkreślają rzeczywiste zagrożenie dla zarządzania i działania systemów komunikacyjnych. Oznacza to, iż wkrótce musimy podjąć kroki w celu opracowania konkretnych planów zażegnania kryzysu – stwierdzili naukowcy w podsumowaniu swojego raportu. Przewidywany scenariusz może nastąpić w ciągu kolejnych 15 lat.

– Nie spodziewaliśmy się takich wyników. Myśleliśmy, że mamy więcej czasu, jednak niestety tak nie jest – powiedział współautor badania Paul Barford, profesor informatyki na Uniwersytecie Wisconsin.infoplanet technologia poziom wod a internet wnioski

W ramach swoich badań uczeni porównali mapy infrastruktury internetowej wzdłuż obszarów przybrzeżnych w USA z prognozami wzrostu poziomu morza opracowanymi przez National Oceanic and Atmospheric Administration. Symulacje uwzględniające najgorszy możliwy scenariusz przewidują wzrost poziomu morza o około 40 cm w ciągu najbliższych 15 lat.