Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych poinformował wczoraj, że w ramach inicjatywy SunShot przeznaczy 46,2 miliona dolarów na 48 projektów. ich celami ma być opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania energii słonecznej na wczesnym etapie rozwoju, zmierzających do obniżenia kosztów, a także poprawy niezawodności i efektywności.

– Inicjatywa SunShot jest sprawdzonym motorem innowacji w zakresie energii słonecznej – stwierdził w oświadczeniu dyrektor inicjatywy SunShot Charlie Gay. – Projekty te zapewniają przekazanie wiedzy, zasobów ludzkich, rozwiązań technologii transformacyjnych i badań wspierających przemysł.

Projekty obejmują dwa programy wspierające wczesne badania nad technologiami słonecznymi – Badań i rozwoju technologii fotowoltaicznych oraz Technologii dla rynku (T2M3). Dodatkowo finansowanie z sektora prywatnego spowoduje, że wartość całkowitej inwestycji wyniesie prawie 65 milionów dolarów.

Wśród 28 nagród dla programu Badań i rozwoju technologii fotowoltaicznych główne dotyczyć mają transferu materiału na tanie i wydajne ogniwa słoneczne. Według Departamentu Energetyki USA, projekt obejmuje opracowanie innowacyjnej metody redukcji lub wyeliminowania kosztów materiałów podłoża, które są powszechnie wykorzystywane do wytwarzania ogniw słonecznych o wysokiej sprawności.

Wśród 20 nagród w programie Technologii dla rynku T2M3 przeznaczono 2 miliony dolarów na rzecz opracowania strategii redukcji kosztów w zakresie magazynowania energii cieplnej oraz gromadzenia ciepła w elektrowniach słonecznych. Kolejne 1,6 miliona ma wesprzeć stworzenie skalowalnego rynku słonecznego online, który umożliwi konsumentom swobodę wyboru urządzeń słonecznych, finansowania i instalacji.