„Mam porównać cię do letniego dnia?” to jeden z najbardziej znanych wersów sonetów Szekspira. Teraz własną wersję poezji w stylu mistrza próbuje stworzyć sztuczna inteligencja. Z jakimi rezultatami?

Sonety występują w wielu różnych odmianach, ale zawsze mają 14 wierszy i zwykle zawierają pewien regularny schemat rymowania. Pionierem tego gatunku był Szekspir, który stworzył własną wersję, złożoną z 3 wersetów (lub zwrotek) po 4 wersy każda (czterowiersz) i rymowanego dwuwiersza na końcu, pisanych w pentametrze jambicznym – serii sylab akcentowanych i nieakcentowanych.

Zespół kierowany przez Jey'a Han Lau z IBM Research Australia zdecydował się na wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do automatycznego tworzenia sonetów. AI zostało przeszkolone na podstawie danych wyprowadzonych z około 2600 sonetów – łącznie około 367 000 słów – pochodzących z bezpłatnej bazy danych książek online niechronionych prawami autorskimi o nazwie Project Gutenberg.

infoplanet technologia sztuczna inteligencja tworzy sonety szekspira robot

AI brało pod uwagę 3 komponenty: jeden do wyszukiwania wzorów rymowanych, jeden do nauki języka używanego w sonetach i jeden do nauki rytmu linii. Po treningu sztuczna inteligencja zaczęła generować własne sonety Szekspira. Kiedy zespół ocenił wygenerowane wiersze, pod względem ścisłego przestrzegania rymów i liczników nie dało się ich odróżnić od prawdziwych dzieł. Jednak eksperci poezji nie dali się oszukać.

infoplanet technologia sztuczna inteligencja tworzy sonety szekspira robot

Wielokrotnie nagradzany poeta Michael Symmons Roberts stwierdził, że sonety generowane przez AI „nawet nie zbliżyły się do bogactwa i złożoności twórczości Williama Szekspira”. Jak wskazuje, że sztuczna inteligencja nie była w stanie naśladować „przeplatających się sieci znaczeń i emocji oraz piękna i celu, które tworzą wiersz”.

Jak mówi Lau, badania wykazały, że stworzenie emocjonalnego napięcia w utworze jest trudne. Można nauczyć się rymowania i rytmu, ale to wciąż nie wystarcza, ponieważ ostatecznie poezja jest ekspresją emocjonalną. Dopóki naukowcy nie opracują sposobu na to, by uwzględnić emocje w narracji, maszyna, która pisze wiersze, nie stanie się poetą.