Wirtualne waluty zyskują w ostatnich czasach dużą popularność. Zjawisko jest na tyle znaczące, że Unia Europejska wpisała je na listę najważniejszych wynalazków technologicznych, które w najbliższym czasie mogą zmienić procesy w naszym świecie.

Tajemnicze początki

Bitmoneta została po raz pierwszy wprowadzona do obiegu w 2009 roku jako waluta ponadnarodowa przez osoby (lub osobę) o pseudonimie Satoshi Nakamoto. W 2015 roku dwa amerykańskie portale – Wired i Gizmodo – przeprowadziły śledztwo dziennikarskie, dzięki któremu dowiodły, że twórcą bitcoina jest australijski przedsiębiorca z branży IT – Craig Steven Wright. Przedstawił on dowody na stworzenie przez siebie wirtualnej monety, nie zakończyło to jednak spekulacji co do nazwiska autora bitcoinów.

Istota bitcoinów

W chwili obecnej Europejski Bank Centralny rozróżnia dwie waluty: systemy pieniądza elektronicznego tradycyjnych jednostek oraz walutę wirtualną. Obrót tradycyjną walutą odbywa się na znanych nam podstawach prawnych oraz finansowych, natomiast obrót monetą wirtualną realizowany jest w internetowej księdze pod nazwą „łańcuch bloków”. Uniemożliwia to podwójne wydawanie bitcoinów i powoduje, że nie ma konieczności weryfikowania transakcji przez instytucje finansowe, jak choćby banki.

Wirtualna moneta może zostać zapisana w formie portfela na komputerze osobistym lub w zewnętrznym serwisie, który takie portfele prowadzi. Monety mogą być przesyłane do innych posiadaczy adresów bitcoin w elektronicznej sieci płatności P2P (peer-to-peer) – od nadawcy do odbiorcy. Każda moneta dzieli się na 100 000 000 innych jednostek i jest walutą ponadnarodową. Dodatkowo nie wykazuje inflacji oraz nie poddaje się manipulacji kursowej ze względu na to, że technologia bitcoin nie opiera się na zaufaniu do emitenta oraz administracji centralnej.

Funkcjonalność wirtualnych walut

Wirtualna waluta ma wiele zalet. Uczestnicy wymiany są w pełni anonimowi, a płatności są zdecydowanie bezpieczniejsze niż płatności kartami kredytowymi, gotówką czy czekami. Bitcoin jest wprawdzie pierwszą wirtualną walutą w skali globalnej, ale wprowadzenie tego typu rozwiązania na szerszą skalę spowoduje wiele zmian. Liczne instytucje już teraz zastanawiają się nad konsekwencjami utraty oddziaływań oraz nadzoru nad przepływem walut. Płatności bitcoinami są chociażby zupełnie poza kontrolą skarbową i kredytową, ponieważ ich użytkownicy nie korzystają z kont bankowych.

Jakie zmiany wprowadziłoby powszechne użycie wirtualnych walut?

Po pierwsze zdecydowanie obniżą się koszty transakcji, co będzie korzystne dla małych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, ponieważ pomoże w obniżeniu bieżących kosztów operacyjnych. Użycie bitcoinów całkowicie zlikwiduje wszelkie formalności związane z przepływem waluty i spowoduje, że ich obrót pomiędzy różnymi krajami stanie się niezwykle prosty. Bardzo istotnym byłoby również, aby bitcoiny zostały przyjęte przez instytucje finansowe. Spowoduje to całkowite uproszczenie, ułatwienie oraz istotny spadek kosztów wszelkich transakcji.

Oprócz pozytywnych aspektów rodzi się również wiele wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa transakcji, możliwości śledzenia nielegalnych przepływów czy zidentyfikowania osób czy grup, które chciałyby wykorzystać wirtualną walutę do dokonywania przestępstw. Należy także pamiętać, że wszelkie zabezpieczenia stosowane w internecie są po jakimś czasie łamane, powstaje więc podstawowe pytanie – w jaki sposób zabezpieczyć transakcje, aby były w każdym momencie bezpieczne dla użytkowników?

Ponadto trzeba rozwikłać niepewności w zakresie konsekwencji naruszenia prawa przy użytkowaniu bitcoin. Jaki kraj będzie właściwy dla jurysdykcji, jeżeli w grę będzie wchodził przepływ wirtualnego pieniądza pomiędzy wieloma osobami z całego świata? Niektóre rządy uznają wirtualną walutę, inne dopiero zastanawiają się nad jej wprowadzeniem. Wskazują również zastrzeżenia w odniesieniu do traktowania wirtualnych walut jako formy własności oraz ich opodatkowania.

Mimo wielu niewiadomych wirtualny pieniądz znajduje swoje miejsce w gospodarce światowej, omijając wszelkie bariery i przeszkody prawne. Instytucje finansowe i rządy państw już od dłuższego czasu zastanawiają się, w jaki sposób dostosować funkcjonowanie wirtualnej waluty do współczesnych systemów finansowych. Czy na szeroką skalę znajdzie zastosowanie w naszym świecie i spowoduje kolejną technologiczną rewolucję – zobaczymy wkrótce.