Powstanie Polsko-Niemieckie Centrum Lekkich Konstrukcji

 

To już przesądzone – w Gliwicach powstanie Polsko-Niemieckie Centrum Lekkich Konstrukcji Hybrydowych. Porozumienie w tej sprawie podpisało dziś 6 sygnatariuszy. Miasto reprezentował zastępca prezydenta Gliwic, Adam Neumann.

Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich tworzą – ze strony polskiej: Politechnika Śląska, Miasto Gliwice, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Federacja Firm Lotniczych „Bielsko” (Śląski Klaster Lotniczy), a ze strony niemieckiej: Technische Universität Bergakademie Freiberg oraz Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Osią porozumienia jest gliwicka politechnika, która od kilkudziesięciu już lat współpracuje z niemieckimi uczelniami w sferze badań nad ultrawytrzymałymi materiałami jednorodnymi oraz hybrydowymi i kompozytowymi, wykorzystywanymi do budowy zaawansowanych, nowoczesnych konstrukcji lekkich stosowanych szczególnie w przemyśle lotniczym i samochodowym.

– Nasi niemieccy partnerzy – zarówno Technische Universität Bergakademie, jak i Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik – to wiodące niemieckie ośrodki naukowe w tym zakresie – podkreślała w gliwickim Ratuszu prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Saksonia, w której zlokalizowane są obie uczelnie, jest niemieckim centrum konstrukcji lekkich. Obie uczelnie są także członkami klastra związanego z przemysłem samochodowym. Zarówno TUB, jak i ILK współpracują z Politechniką Śląską od kilkudziesięciu lat w zakresie rozwoju nowych technologii projektowania i budowy materiałów i konstrukcji lekkich oraz edukacji. Zrealizowały również wspólnie wiele projektów naukowych i dydaktycznych.

Z kolei Politechnika Śląska (4. uczelnia w Polsce i 17. w regionie Europy Wschodniej w najnowszym międzynarodowym rankingu SCImago) znajduje się w sercu polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Od początku współpracuje z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, której największa podstrefa działa w Gliwicach, oraz Federacją Firm Lotniczych „Bielsko” w zakresie opracowywania know-how i wdrażania nowych technologii oraz edukacji. Przykładem tego współdziałania są studia dualne na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz wiele innych kierunków studiów i specjalności objętych patronatem firm przemysłowych. I na ten właśnie aspekt zwracał szczególną uwagę prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, mówiąc w gliwickim Ratuszu: Utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich pozwoli zwłaszcza na uatrakcyjnienie procesu kształcenia w zakresie nowych technologii materiałowych. Powstaną kolejne kierunki studiów.

– Centrum opierające się na partnerstwie instytucji naukowych, firm przemysłowych i samorządu będzie gwarantem rozwoju zaawansowanych innowacyjnych technologii oczekiwanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze w regionie i za granicą. W ten sposób fantastycznie wpisze się w strategię rozwoju naszego miasta – uważa Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic.

Miasto zamierza aktywnie udzielać się w tej inicjatywie.

– Deklarujemy pomoc i szeroką współpracę – mówi Adam Neumann.

Docelowa siedziba PNCLKH znajdzie się w Gliwicach.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd