Wynik II edycji „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”

   • Portal dla seniorów został wyróżniony przez Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Jest on prowadzony przez Stowarzyszenie Akademia +50 w Białymstoku
  • Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z Miastem Białystok 

Portal dla seniorów prowadzony przez Stowarzyszenie Akademia +50 został wyróżniony przez Rzecznika Praw Obywatelskich w II edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z Miastem Białystok.

 

Konkurs ma na celu wyłonienie ciekawych inicjatyw podejmowanych na rzecz seniorów, które służą budowaniu społeczeństwa przyjaznego wszystkim mieszkańcom. Efektem wyróżnienia w konkursie jest publikacja, w której zamieszczono wszystkie nagrodzone projekty, m.in. opis przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu białostockiego portalu tworzonego przez seniorów dla seniorów. Portal jest prowadzony przez Stowarzyszenie Akademia +50 od stycznia 2015 roku. Zawiera następujące działy:  • Warto wiedzieć – informacje z różnych dziedzin życia społecznego,
  • Podziel się pomysłem – przepisy kulinarne z fotografiami potraw,
  • Rekreacja i zdrowie – informacje o ciekawych miejscach świata w opisach redaktorek portalu,
  • Nasza twórczość i recenzje – krótkie formy literackie seniorów połączone z ilustracją fotograficzną,
  • Polityka senioralna – informacje o miejskiej polityce senioralnej (głównie o Miejskiej Radzie Seniorów w Białymstoku),
  • Srebro nie złoto – informacje o cyklicznym konkursie literackim Stowarzyszenia Akademia +50,  • Warto tam pójść – informacje o planowanych miejskich imprezach kulturalnych.

Funkcję redaktorki naczelnej pełni Bożena Bednarek. Redakcja składa się z 13 dziennikarek działających społecznie i 2 osób zajmujących się techniczną stroną portalu. Spotkania redakcji odbywają się w każdy piątek w godz. 11.00–14.00 w siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22/1.

 

Miasto Białystok wspiera działalność Stowarzyszenia Akademia +50 poprzez otwarte konkursy ofert lub w procedurze tzw. małych grantów.

– Wspólnie staramy się przełamywać stereotypy na temat możliwości osób starszych – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Zależy nam na tym, by stworzyć naszym seniorom jak najlepsze warunki do aktywności i rozwoju, a jednocześnie sprawić, że ich doświadczenia i wiedza będą służyły społeczeństwu.

Organizacja dzięki wsparciu finansowemu Miasta realizowała szereg projektów przeznaczonych dla starszych mieszkańców, np.: „Karnawał Miejski”, „Aktywni dla społeczeństwa”, „Pomagam sobie – pomagam innym”, „Warsztaty teatralne dla seniorów”, „Akademia pełni życia”, a także „senior.bialystok.pl”.

Sztandarowym działaniem stowarzyszenia realizowanym od blisko siedmiu lat jest organizowanie kręgów tanecznych w Parku Planty w każdy poniedziałek sezonu letniego od godz. 10.00 do 11.00. Zajęcia są otwarte dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd