Powstanie największe centrum logistyczne w województwie

   • W Łodzi powstanie Centrum Logistyczne BSH to obiekt o łącznej powierzchni 79 tys. m2
  • Posłuży firmie do logistycznej obsługi krajowej i eksportowej produktów z polskich fabryk
  • Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wiosna przyszłego roku 

Nowe Centrum Logistyczne BSH to obiekt o łącznej powierzchni 79 tys. m2, największe centrum logistyczne w województwie łódzkim i jedno z największych w Polsce. Prace budowlane rozpoczęły się w maju, zaś przewidywany termin zakończenia inwestycji to wiosna przyszłego roku.

Ponieważ firma BSH przewiązuje szczególną wagę do ochrony środowiska i ekologicznych rozwiązań logistycznych, inwestycja będzie posiadała własną bocznicę kolejową. Wewnątrz Centrum Logistycznego deweloper wybuduje bocznicę kolejową z peronem o długości 590 m. Znaczna część produkcji eksportowej już teraz jest transportowana koleją. Ponadto budynek wyposażony zostanie w specjalny zestaw ramp i energooszczędne oświetlenie ledowe. Natomiast dodatkowe świetliki i okna w elewacji praktycznie wyeliminują korzystanie ze sztucznego oświetlenia w ciągu dnia. To rozwiązanie nie tylko zaoszczędzi energię, ale przede wszystkim korzystnie wpłynie na środowisko pracy.

Nowe Centrum Logistyczne będzie służyć firmie BSH do logistycznej obsługi krajowej i eksportowej wszystkich produktów powstających w polskich fabrykach BSH. Centrum będzie również obsługiwać dostawy komponentów produkcyjnych dla polskich i zagranicznych fabryk naszej firmy. Dzięki niemu BSH skonsoliduje, dotychczas ulokowane w kilku miejscach w Łodzi, wszystkie operacje logistyczne w jednym miejscu. Konsolidacja wszystkich usług logistycznych pod jednym dachem umożliwi sprawniejszą obsługę klientów wewnętrznych i zewnętrznych Pionu Logistyki BSH bez konieczności zwiększania zatrudnienia.

Nowa inwestycja powstanie przy ul. Jędrzejowskiej, blisko autostrady A1 i będzie oddalona o zaledwie 30 km od węzła Łódź Północ stanowiącego skrzyżowanie autostrad A1 i A2. Idealna lokalizacja w centrum Polski na przecięciu europejskich szlaków wschód-zachód i północ-południe, jak również położenie w granicach miasta ułatwi BSH transport krajowy i eksportowy.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd