Ponad 4 miliony złotych na wdrożenie systemu informacji elektronicznej

   • Projekt „e-Polkowice” zyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% wartości
  • Zakłada wdrożenie systemu informacji przestrzennej oraz zarządzania dokumentacją
  • Ma zostać on zostać wdrożony i rozliczony do października przyszłego roku 

Blisko 4 miliony 300 tysięcy złotych pozyskała gmina Polkowice na realizację projektu „e-Polkowice”, zakładającego między innymi wdrożenie systemu informacji przestrzennej oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją.

– To nasz duży sukces. Przygotowanie tego projektu wymagało ogromnego zaangażowania ze strony pracowników różnych wydziałów. Wszystkim dziękuję za wykonaną pracę, która została doceniona przez oceniających nasz wniosek – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Całkowita wartość projektu to ponad pięć milionów złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85% jego wartości.

Projekt zakłada szereg działań mających na celu wprowadzenie szeroko rozumianych e-usług. System Informacji Przestrzennej, który ma powstać zakłada między innymi prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, a także rejestru zgłoszeń internetowych, takich jak zgłoszenie nielegalnego wysypiska śmieci czy też awarii infrastruktury technicznej. W ten SIP wpisane jest także prowadzenie procesu konsultacji społecznych czy prowadzenie rejestru przestrzennego ewidencji mienia komunalnego.

Projekt zakłada także wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w 12 jednostkach organizacyjnych gminy (szkołach, przedszkolach oraz żłobku).

W samym urzędzie gminy zostanie wprowadzony system dziedzinowy zapewniający obsługę księgowo-finansową, budżetu, ewidencję podatków i opłat lokalnych czy obsługę koncesji na sprzedaż alkoholu. W czterech gminnych szkołach podstawowych powstanie system obsługi finansowo-księgowej będący częścią systemu wdrażanego w urzędzie gminy.

Zakładane jest także uruchomienie Centrum Przetwarzania Danych, rozbudowa infrastruktury sieciowej. Zakres planowanych prac jest bardzo szeroki. Gdy wszystko zostanie wykonane Urząd Gminy Polkowice wkroczy z przytupem w nowa cyfrową erę.

Projekt ma zostać rozliczony do października przyszłego roku.

– Czeka nas wiele pracy. Po jej wykonaniu jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Polkowice znacząco wzrośnie – kończy burmistrz Wabik.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd