Koniec wspólnego projektu technoparków z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

   • Podsumowano projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents”
  • Jego założeniem jest stworzenie warunków realizacji pomysłu biznesowego
  • W suwalskim parku szukało swojej szansy ponad trzydziestu młodych pomysłodawców 

Podsumowanie projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” odbyło się w środę – 19 kwietnia w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach. W spotkaniu z mediami po konferencji wieńczącej przedsięwzięcie udział wzięli prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Dariusz Bogdan, Mariusz Szmidt – koordynator Projektu „Hub of Talents” z ramienia Parku i przedstawiciele firm inkubowanych.

„Hub of Talents” to wspólny projekt sześciu technoparków z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którego głównym założeniem jest stworzenie korzystnych warunków umożliwiających młodym innowatorom łatwiejszą i szybszą realizację swojego pomysłu biznesowego.

– W suwalskim parku szukało swojej szansy ponad trzydziestu młodych pomysłodawców. Do procesu inkubacji zakwalifikowanych zostało 11 pomysłów, z czego pięć zostało ulokowanych w PTNPW w Suwałkach. Pozostałych sześciu skorzystało ze wsparcia białostockiego i łomżyńskiego Parku. To dowód na istnienie dużego potencjału innowacyjnych pomysłów w regionie – mówił podczas spotkania z mediami Dariusz Bogdan, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. – Pomysły młodych innowatorów, ulokowanych w Suwałkach, dotyczyły m.in. projektowania oraz produkcji odzieży przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, oprogramowania dla branży energetycznej, nowatorskich przyrządów do rehabilitacji, inteligentnych aplikacji do obsługi firm autobusowych oraz innowacyjnej produkcji wyrobów mięsnych – wyjaśnił.

 

Udział w programie „Hub of Talents” niósł wiele korzyści. Szkolenia, warsztaty, indywidualny mentoring i coaching biznesowy, a także obsługa księgowa i prawna, czy też doradztwo podatkowe oraz wsparcie marketingowe – to usługi, z których młodzi przedsiębiorcy mogli skorzystać.

– Cały czas narzekamy na odpływ młodzieży z naszego regionu, a przykład młodych przedsiębiorców, z którymi mieliśmy dziś okazję się spotkać, pokazuje, że można tu działać, tworzyć, że to może być alternatywa dla wyjazdu za granicę – mówił prezydent Renkiewicz. – Zarówno my, jak i park, będziemy wspierali wszystkie takie inicjatywy – dodał.

Przedsięwzięcia w ramach projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Odpowiednio przygotowany start-up może pozyskać kwotę do 200 tys. euro, co może się znacznie przyczynić do powodzenia przedsięwzięć.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd