75% dobrze ocenia swoje umiejętności cyfrowe

 

Prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia swoje umiejętności, jeśli chodzi o używanie cyfrowej technologii w codziennym życiu – wynika z wtorkowego raportu Kantar Public „Umiejętności cyfrowe Polaków i Europejczyków”.

"Blisko trzy czwarte Polaków (73 proc.) postrzega siebie samych jako wystarczająco wykwalifikowanych, jeśli chodzi o używanie cyfrowej technologii w codziennym życiu. Odsetek ten znajduje się na tym samym poziomie, co uśredniony wynik dla 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej" – napisano w komunikacie Kantar Public.

Zwrócono uwagę, że jedna czwarta Polaków (24 proc.) uważa, że nie posiada wystarczających umiejętności do używania cyfrowych technologii w swoim codziennym życiu. "Jest to stosunkowo duży odsetek osób wykluczonych cyfrowo" – oceniono.

Badanie pokazało, że czterech na pięciu Polaków (79 proc.) pozytywnie ocenia wpływ technologii cyfrowych na jakość swojego życia. Przy czym prawie jedna piąta (19 proc.) ocenia ten wpływ bardzo pozytywnie, a trzech na pięciu (60 proc.) – raczej pozytywnie.

"Zaledwie co dziesiąty Polak (10 proc.) jest przeciwnego zdania i ocenia ten wpływ jako negatywny. Również większość Europejczyków pozytywnie ocenia wpływ najnowszych technologii cyfrowych na ich życie, ale nieco rzadziej niż to robią Polacy – różnica 12 punktów procentowych" – napisano.

"Wśród Europejczyków prawie dwukrotnie większy niż wśród Polaków jest natomiast udział respondentów, którzy uważają, że wpływ ten jest negatywny (18 proc. wobec 10 proc.)" – dodano.

Zgodnie z badaniem zdecydowaną większość Polaków (ok. 70 proc.) do stosowania najnowszych technologii cyfrowych zachęciłyby przede wszystkim: szybsze i bardziej niezawodne połączenie internetowe (73 proc.); bardziej powszechne stosowanie narzędzi, które zwiększają zaufanie i potwierdzają reputację, np. systemy oceny i certyfikaty spełniania norm (70 proc.); bardziej powszechne stosowanie technologii, które zapewniają bezpieczeństwo usług internetowych, np. szyfrowanie informacji lub rozpoznawanie odcisków palców (70 proc.).

Nieco mniej zachęcające byłoby wprowadzenie większego zakresu usług publicznych dostępnych on-line – 66 proc.

"Największe różnice między Polakami a Europejczykami są widoczne w ocenie potencjalnego wpływu szybszego i niezawodnego połączenia internetowego. Polacy pokładają w nim większe nadzieje" – wyjaśniono.

Urszula Krassowska z Kantar Public oceniła w komentarzu do badań, że Polacy są zafascynowani nowymi technologiami cyfrowymi i rzadziej niż inni Europejczycy dostrzegamy negatywne aspekty cyfryzacji.

"Ale pozytywnemu podejściu do technologii cyfrowych nie zawsze towarzyszą umiejętności. Chociaż w sferze technologii cyfrowych wiele kobiet odnosi sukcesy, to nadal panie częściej niż panowie deklarują, że nie radzą sobie z tym najlepiej" – zwróciła uwagę Krassowska.

Wskazała, że na podstawie danych uśrednionych dla 28 krajów członkowskich można powiedzieć, iż osobom gorzej wykształconym, a także tym ze starszych roczników częściej brakuje umiejętności w stosowaniu technologii cyfrowych w życiu codziennym.

"W tej dziedzinie można liczyć na pomoc dzieci i młodzieży. W tych gospodarstwach, w których są dzieci, poziom samooceny umiejętności związanych z technologiami cyfrowymi jest na wyższym poziomie niż u pozostałych. Aby zachęcić Polaków do stosowania nowych technologii cyfrowych w codziennym życiu należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Jesteśmy w tym względzie bardziej wrażliwi niż inni Europejczycy” – dodała Krassowska.

Zgodnie z komunikatem, w ogólnoeuropejskim badaniu Eurobarometr, przeprowadzanym regularnie przez na zlecenie Komisji Europejskiej poruszony został temat umiejętności i obycia Europejczyków związanych z technologiami cyfrowymi. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 18-27 marca br. na ogólnopolskiej próbie 1008 mieszkańców w wieku 15 i więcej lat. W całej UE badanie objęło reprezentatywną próbę 27901 mieszkańców w wieku 15 i więcej lat.

Źródło: