Ekologiczny wynalazek na Uniwersytecie Warszawskim

   • Zespół naukowców opracował bardziej wydajne i ekologiczne ładowalne baterie litowe
  • Są jednocześnie bezpieczniejsze i wykonane w nisko kosztowym procesie produkcji
  • Naukowcy obecnie starają się o opatentowanie wynalazku 

Zespół naukowców z Wydziału Chemii przy współudziale ekspertów z Instytutu Chemii Przemysłowej Uniwersytetu Warszawskiego, opracował nowy typ bardziej wydajnych i ekologicznych ładowalnych baterii litowych. Są jednocześnie bezpieczniejsze i wykonane w nisko kosztowym procesie produkcji, co jednocześnie zapewnia niską cenę i minimalizuje ryzyko zapłonu.

– Opracowane przez nas ogniwo bazuje na znanych i wykorzystywanych komercyjnie materiałach elektrodowych. Przeprowadziliśmy jednak istotne modyfikacje, które pozwoliły zminimalizować użycie lotnych składników, co podnosi bezpieczeństwo eksploatacji baterii – komentował osiągnięcie główny twórca dr Bartosz Hamankiewicz.

 

Do wytworzenia ekologicznej baterii użyto tlenki o strukturze spinelu, które zamiast elektrolitu w stanie ciekłym oddziela membrana polimerowa. Dzięki temu ograniczone zostało zagrożenie samozapłonu na skutek gwałtownego utlenienia. Umożliwiono tym samym magazynowanie i przewożenie ogniwa w stanie naładowanym. Jak zapewniają twórcy, zastosowane do budowy materiały są związkami nietoksycznymi, a więc proekologicznymi.

Naukowcy obecnie starają się o opatentowanie wynalazku na terenie kraju, ale także o objęcie go międzynarodową ochroną.