Profil zaufany założymy w każdej placówce poczty

   • eGO można już aktywować odwiedzając dowolną z 4 500 placówek pocztowych
  • To efekt porozumienia Poczty Polskiej z Ministerstwami Infrastruktury i Cyfryzacji
  • eGO to darmowy podpis elektroniczny do zdalnego załatwienia wielu spraw urzędowych 

Profil Zaufany (eGO) można już aktywować odwiedzając dowolną z 4 500 placówek pocztowych. To jeden z pierwszych, bardzo ważnych efektów porozumienia, jakie podpisała Poczta Polska i Poczta Polska Usługi Cyfrowe – Envelo z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Cyfryzacji.

Profil Zaufany (eGO) to darmowy podpis elektroniczny dla użytkownika internetu, który pozwala na załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wizyty w urzędzie. Profil może założyć każdy dorosły obywatel, uwierzytelniając swoje dane poprzez założenie Konta Zaufanego na pocztowej platformie cyfrowej Envelo.

Wystarczy z dowodem osobistym odwiedzić najbliższą placówkę pocztową i bez żadnych opłat utworzyć Konto Zaufane Envelo. Swój wirtualny profil na stronie envelo.pl można także założyć w domu, a później tylko poddać go weryfikacji na poczcie potwierdzając tożsamość dokumentem osobiście.

Profil Zaufany (eGO) umożliwia m. in. złożenie wniosku o dowód osobisty czy prawo jazdy, rozliczenie podatków albo sprawdzenie przez kierowców punktów karnych. Posiadacz Konta Zaufanego Envelo, oprócz aktywowania Profilu Zaufanego (eGO), będzie mógł bezpośrednio na platformie Envelo odbierać elektronicznie tradycyjną, papierową korespondencję przychodzącą (tzw. list skanowany), bez względu na miejsce swojego pobytu, na komputer lub dowolne urządzenie mobilne, a także prowadzić bezpieczną korespondencję elektroniczną z użytkownikami o potwierdzonej tożsamości.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl