Zobacz, jaka gratka czeka śląskich fanów technologii

   • W Katowicach odbędą się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2017
  • Zostaną na nich zaprezentowane innowacje dla przemysłu, medycyny i życia codziennego
  • Targi są platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki i biznesu 

Innowacje dla przemysłu, medycyny i zdrowia oraz życia codziennego już po raz dziesiąty zostaną zaprezentowane w Katowicach podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017, które odbędą się w dniach 22–23 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Misją Targów INTARG jest prezentacja innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin w celu ich transferu do przemysłu. Targi są platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki i biznesu, potencjalnych nabywców prezentowanych innowacji oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania. Celem tego interdyscyplinarnego wydarzenia jest również wsparcie rozwoju oraz konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wystawcami będą jednostki sfery nauki, producenci i oferenci innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin, start-upy, a także młodzi wynalazcy oraz podmioty wspierające wynalazczość i rozwój.

 

Prezentowane na targach wynalazki i innowacje pochodzą z 15 krajów świata. W ramach targów odbędą się sesje branżowe, konkurs INTARG®, gala wręczenia nagród INTARG® 2017, gala konkursu LIDER INNOWACJI 2017, a także konferencja InterNano Poland 2017.

Druga edycja konferencji naukowo-biznesowej Inter Nano Poland jest międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią. INP2017 przedstawi najnowsze naukowe i przemysłowe osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów oraz umożliwi dialog pomiędzy podmiotami ze świata nauki oraz biznesu.

Konferencji skupi się na tematyce zastosowania nauki w przemyśle, funkcjonalizacji materiałów i ich użyteczności w medycynie, nowości w dziedzinach prawno-etycznych, najnowszej aparatury badawczej oraz możliwości rozwoju projektów badawczo-rozwojowych. Program konferencji przewiduje sesje naukowo-biznesowe, a także sesje poświęcone finansowaniu projektów oraz badań naukowych.

Konferencja organizowana jest przez Fundację Nanonet wraz z miastem Katowice, Śląskim Klastrem Nano oraz Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Odbędzie się ona w dniach 22–23 czerwca 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd