Minister Cyfryzacji z wizytą w miejskim urzędzie

   • 15 maja do Ełku przyjechała Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska
  • Minister pojawiła się na konferencji nt. funkcjonowania „mDokumentów”
  • Spotkała się również z pracownikami urzędów i samorządowcami 

15 maja 2017 r., na zaproszenie prezydenta Tomasza Andrukiewicza, do Ełku przyjechała Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska. Minister spotkała się m.in. z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Działalności Gospodarczej, w których wdrażany jest program „mDokumenty”, a następnie z samorządowcami z Subregionu Ełckiego w Parku Naukowo-Technologicznym podczas konferencji nt. funkcjonowania „mDokumentów”.

Od 11 maja 2017 r. mieszkańcy Ełku testują usługę mobilnego dowodu osobistego. Jest to efekt uruchomionego właśnie pilotażowego programu Ministerstwa Cyfryzacji pn. „mDokument”. Obok Ełku do projektu zostały włączone także Łódź, Koszalin oraz Nowy Wiśnicz.

– Cieszę się, że ministerstwo dostrzegło nasz potencjał społeczno-gospodarczy i umożliwi wzięcie udziału w testowaniu nowych rozwiązań technologicznych, które mają usprawnić życie obywateli miasta. Wierzę że w niedługiej przyszłości będziemy mogli uczestniczyć w kolejnych użytecznych projektach ministerstwa – powiedział Prezydent Tomasz Andrukiewicz.

 

W Urzędzie Miasta Ełku z usługi mobilnych dowodów osobistych można skorzystać załatwiając sprawę w trzech komórkach: Urzędzie Stanu Cywilnego, Biurze Działalności Gospodarczej oraz Referacie Spraw Obywatelskich. Minister Anna Streżyńska miała okazję odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego, by osobiście przetestować „mDokument” oraz poznać opinię ełczan i pracowników urzędu na temat mobilnego dowodu osobistego.

Mobilny dowód to proste, bezpieczne i ciekawe narzędzie. Do skorzystania z testowanej usługi niezbędny jest telefon komórkowy oraz posiadanie Profilu Zaufanego. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie internetowej.

Nie ma obawy przed utratą tożsamości czy wyciekiem danych, ponieważ nie ma potrzeby instalowania na telefonie żadnej aplikacji. Będzie on pełnił jedynie rolę narzędzia służącego do autoryzacji danych. Każdorazowo na telefon będzie przychodził sms z unikatowym kodem – podobnym do tych, które używane są np. do dostępu do konta bankowego.

 

Wszystkie informacje na temat obywateli korzystających z mDokumentów będą pozostawały zabezpieczone w rejestrze państwowym. Dlatego nawet jeżeli ktoś zgubi swój telefon komórkowy, nie będzie to miało wpływu na poziom bezpieczeństwa jego danych osobowych.

W następnych etapach ministerialnego projektu będą wdrażane kolejne mobile dokumenty, takie jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta, a także ubezpieczenie OC. Następnie w 2018 roku, będą wdrażane dokumenty służące przedsiębiorcom oraz m.in. różnego rodzaju legitymacje szkole, studencie czy dla osób niepełnosprawnych.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd