Energetyka odnawialna zdobywa świat w dużym tempie, ale patrząc na przewidywania ekspertów w tej dziedzinie, rok 2017 będzie czasem szczególnie prężnego i intensywnego rozwoju. W branży OZE spodziewane jest pojawienie się wielu usprawnień, ale również całkowitych nowości.

Przedstawiamy 10 trendów, które czekają nas w najbliższym roku w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów technologicznych.

1. Odnawialne paliwo do samolotów

W 2016 roku dwie duże linie lotnicze – JetBlue i United – podjęły zobowiązania dotyczące integracji silników samolotów z paliwem ze źródeł odnawialnych. Oprócz tego w październiku rządy na całym świecie osiągnęły porozumienie dotyczące kierunków rozwoju zasilania w OZE międzynarodowego lotnictwa.

Umowa jest częścią większego planu inwestycji w nowe technologie lotnictwa. W jego ramach zakłada się stosowanie paliw odnawialnych w celu poprawy działania urządzeń oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w branży lotniczej. W 2017 roku oczekiwany jest wzrost zużycia paliwa ze źródeł odnawialnych, szczególnie w silnikach odrzutowych oraz poprawę infrastruktury służącej do produkcji tego paliwa.

2. Ekodrony

Tym urządzeniom poświęca się wiele uwagi, zarówno w opinii publicznej, jak i wśród konstruktorów czy użytkowników. Ich udział w przestrzeni powietrznej stale rośnie, dlatego w 2017 przemysł będzie szukał sposobów, aby umożliwić długofalowy rozwój branży oraz zmniejszyć koszty eksploatacji i konserwacji dronów, wykorzystując przy ich budowie i do ich funkcjonowania odnawialne źródła energii.

 

Należy również wziąć pod uwagę konieczność stałego zwiększania zasięgu oraz precyzji lotów i jakości tych urządzeń.

3. Pompowane zielone magazyny

Magazyny energii elektrycznej w postaci pompowanych rezerwuarów to doskonałe wykorzystanie odnawialnych źródeł. Stosowanie tej technologii na dużą skalę jest dobrym uzupełnieniem dla tradycyjnej produkcji oraz gromadzenia energii i – jak się przewiduje – będzie się bardzo dynamicznie rozwijało w 2017 roku.

 

Niemniej to nie wszystko. Proponuje się, aby w rozpoczętym roku pompowane zielone magazyny stały się alternatywą magazynowania dwóch kolejnych OZE, czyli wiatru i słońca.

4. Ekosystemy pay&go, czyli zapłać i weź

Startupy słoneczne osiągnęły sukces i rozwinęły się zasilając część Afryki, ale ich model w tych rejonach ma niewiele wspólnego z dostępem do infrastruktury energetycznej. Dlatego budowane są tam proste systemy działające na zasadzie pay&go – zapłać i weź, a więc zakupu i wykorzystania energii w czasie teraźniejszym.

 

Rozwiązanie to można porównać do rozwiązań technologii mobilnych. Daje ono dostęp do energii elektrycznej, której na szeroką skalę nigdy w danym rejonie nie było. Systemy odniosły ogromny sukces, powodując, że inwestorzy chcą w dalszym ciągu wspierać ten model biznesu, rozprzestrzeniając go w kolejne rejony Afryki w 2017 roku.

5. Przechowywanie zielonej energii

Postęp na rynku magazynowania energii został zapoczątkowany w 2016 roku, a technologie z tym związane wykazują dużą dynamikę rozwoju. Jest to jeden z głównych obszarów zainteresowania społeczności międzynarodowej, ponieważ bez umiejętności akumulowania energii wiele z nich ma mniejsze możliwości zastosowania na rynku. Ograniczony jest również rozwój rozwiązań sieciowych.

 

Światowe agencje energii oraz wiele krajów na całym świecie uznało to zagadnienie jako kluczowe na rok 2017. Szczególnie zagadnieniem magazynowania energii ze źródeł odnawialnych są zainteresowane Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Czytaj dalej