Aby nasze grzybobranie było bezpieczne zarówno dla nas, jak również dla otaczającej przyrody, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

1. Rozpoznajemy grzyby jadalne.

2. Zbieramy tylko grzyby jadalne.

3. Wybieramy grzyby dobrze znane.

4. Nie przekopujemy ściółki w poszukiwaniu owocników.

5. Wybrane grzyby wykręcamy z podłoża, starając się nie uszkodzić grzybni.

6. Zebrane owocniki oczyszczamy w lesie, a resztki zakopujemy.

7. Nie zbieramy zbyt młodych owocników, po których nie można rozpoznać rodzaju grzyba.

8. Grzyby układamy w przewiewnych pojemnikach, aby się nie zgniotły i nie zaparzyły.

9. Nie rozgniatamy starych grzybów.

10. Nie niszczymy znalezionych gatunków niejadalnych.

Czytaj dalej