Biała Podlaska. Blisko tysiąc porad rzecznika konsumentów

Praktycznie w każdym mieście funkcjonuje rzecznik konsumentów, który stoi na straży ochrony interesów konsumentów i ich praw. W Białej Podlaskiej tę funkcję z powodzeniem pełni Jolanta Marczuk, która pomogła już setkom mieszkańców.

To właśnie do rzecznika konsumentów przychodzą mieszkańcy w związku z wadami towarów, bądź nienależycie wykonywanymi umowami. Bezpłatne poradnictwo to przede wszystkim pomoc prawna przy redagowaniu pism reklamacyjnych, odwołań, czy odstąpień od umów zawieranych na odległość.

Tylko w 2016 roku rzecznik udzielił mieszkańcom blisko 1000 porad. Część wniosków przekazano do rozpatrzenia innym instytucjom, np. Rzecznikowi Finansowemu, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Rzecznik prowadzi również szeroko rozumianą edukację, w której czynny udział bierze coraz więcej uczniów bialskich szkół. Podczas cyklu spotkań uczy świadomego podejmowania decyzji zakupowych, praw, jakie przysługują konsumentom oraz obowiązków, spoczywających na przedsiębiorcach, podczas zwierania umów w sklepach tradycyjnych lub internetowych. Edukacja wskazywała jakie kroki należy podjąć, gdy zakupiony produkt jest wadliwy, jaką formę reklamacji wybrać: rękojmię czy gwarancję. Słuchacze zostali zapoznani z procedurą reklamacyjną oraz znaczeniem pojęć niezbędnych dla konsumenta.

Technologia i komunikacja wymaga od nas ciągłej czujności, aby internet był źródłem wiedzy i zabawy, a nie pułapek i zagrożeń. Rzecznik prowadzi działania edukacyjne, skierowane do dzieci, by mogły one bezpiecznie poznawać świat wirtualny.

Należy podkreślić fakt, że w Białej Podlaskiej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej, prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej: „Mój Smartfon, Mój Mały Świat – Klikam z Głową”. Najmłodsi użytkownicy internetu mieli okazję dowiedzieć się o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą korzystanie z sieci. Uczniowie poznali niebezpieczeństwa, związane ze ściąganiem gier i wysyłaniem drogich smsów. Z zainteresowaniem słuchali również porad, dotyczących robienia zakupów, a także uwag poświęconych oznakowaniu produktów.