Elektroniczny pobór opłat i weryfikacja odczytów z systemu fotoradarów


100 nowych miejsc pracy w bialskim wydziale Inspekcji Transportu Drogowego – tak dobre wiadomości przekazał w Białej Podlaskiej osobiście Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajdhur. To efekt starań parlamentarzystów: Jana Szewczaka i Grzegorza Biereckiego, którzy intensywnie wspierają działania na rzecz Polski wschodniej.

– Kilka miesięcy temu przyjęliśmy spore ryzyko, decydując się na stworzenie biura centralnej instytucji w naszym mieście. Dziś potwierdzamy, że dzięki doskonałemu naborowi, dobrze przeszkolonym pracownikom, możemy liczyć na zaufanie parlamentarzystów i instytucji centralnych – wyjaśnia z zadowoleniem prezydent Dariusz Stefaniuk.

 

Nowe miejsca pracy Białej Podlaskiej

Wskazanie Białej Podlaskiej jako miejsca biura elektronicznego poboru opłat było w drugiej połowie 2017 roku doskonałą wiadomością dla wszystkich mieszkańców. Dzięki tej decyzji zatrudnienie znalazło 20 osób. Teraz będzie ich jeszcze więcej, dzięki poprawce, o którą zabiegał w parlamencie poseł Jan Szewczak.

– Poprawka dotycząca zwiększenia liczby etatów w wydziale egzekucji opłat jest dla nas bardzo ważne nie tylko ze względów finansowych. Chodzi również o kontynuowanie idei dekoncentracji państwowych urzędów, które mogą wspierać mniejsze ośrodki, takie jak Biała Podlaska – wyjaśnia Jan Szewczak.

Działające od listopada w Białej Podlaskiej biuro poboru opłat Inspekcji Transportu Drogowego przynosi już realne korzyści. 20 osób w ciągu 1,5 miesiąca wydało ponad 500 decyzji administracyjnych, co przekłada się na wpływy w wysokości 560 tys. zł z tytułu kar.

 

Etaty w wydziale Inspekcji Transportu Drogowego

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z doskonałej lokalizacji biura w Białej Podlaskiej i efektów jego działalności. Statystyki mówią same za siebie. Widziałem się również z pracownikami, którzy potwierdzają taką opinię – komentuje Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Nowe miejsca pracy mogą powstać już w pierwszym kwartale, a do końca 2018 roku będzie ich 100. Pracownicy bialskiego biura oprócz elektronicznego poboru opłat, będą mogli zajmować się dodatkowo weryfikacją odczytów z systemu fotoradarów.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd