Niepełnosprawność oczami dzieci

Bajka o niepełnosprawnościach („Załoga naprzód”) trafi do wszystkich białostockich przedszkoli. Wyreżyserowana i stworzona przez dzieci z niepełnosprawnością i ich w pełni sprawnych rówieśników ma pomagać w rozmowie z białostockimi przedszkolakami o niepełnosprawnościach.

 

Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS zrealizowała z miejskich środków już trzy edycje warsztatów „Świadomy Przedszkolak”. Teraz przy współpracy z filmowcem Krzysztofem Kiziewiczem przygotowała bajkę, która trafi do dzieci z białostockich przedszkoli. Bajkę wyreżyserowaną i stworzoną przez dzieci w trakcie warsztatów integracyjnych prowadzonych przez animatora oraz zawodowych filmowców, scenarzystów i grafików. Animacja jest najlepszym sposobem odpowiedzi na pytania najmłodszych dotyczące niepełnosprawności. Wspiera też dorosłych w rozmowach na ten temat.

Kampania, w ramach której powstała bajka, sfinansowana została ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których dysponentem jest Urząd Miejski w Białymstoku.

Fundacja „Impuls” od 2016 roku organizuje warsztaty „Świadomy przedszkolak” korzystając z tzw. „małych grantów”.

 

– W warsztatach tych wzięło udział niemal 1 tysiąc 600 dzieci, które podczas zajęć oswajały się z tematem niepełnosprawności – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Cieszy mnie kiedy aktywność białostockich organizacji pozarządowych przyczynia się do rzeczywistej zmiany postaw.

Koszt każdej edycji to 10 tysięcy złotych.