Oceń ofertę kulturalną Białegostoku

 

Czy istniejąca oferta kulturalna spełnia oczekiwania mieszkańców Białegostoku? Czy działalność miejskich instytucji kultury stoi na najwyższym poziomie? Czy władze miasta wywiązują się ze swojej odpowiedzialności za rozwój kultury? Każdy, kto zna odpowiedź na powyższe pytania i chce włączyć się w prace nad „Programem polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018–2022 plus”, może już dziś wypełnić ankietę i podzielić się opinią na temat stanu miejskiej kultury.

Ankietę opracował zespół „DNA Miasta”, który na zlecenie Miasta Białystok koordynuje pracę nad powstaniem dokumentu strategicznego dla miejskiej kultury. Jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 20 minut, a wszystkie zebrane wypowiedzi posłużą do przygotowania diagnozy jakości miejskiej polityki kulturalnej. Do wypełnienia ankiety zapraszamy przede wszystkim uczestników białostockich wydarzeń kulturalnych oraz twórców i animatorów kultury.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej, a jej wypełnienie jest możliwe do 9 grudnia 2017 r. Prezentacja wyników nastąpi na serii debat publicznych, które odbędą się w styczniu 2018 r.

„DNA Miasta” od 2009 r. zajmuje się wspieraniem rozwoju miejskich polityk kulturalnych i tworzeniem dobrych standardów w zarządzaniu kulturą. Efektem tych działań jest 13 raportów badawczych – z czego najważniejszy – „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2016” objął swoim zasięgiem 100 największych polskich miast. Członkowie zespołu współpracowali z władzami 23 miast, a zdobyta wiedza była inspiracją dla uczestników ponad 250 krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów i wydarzeń poświęconych kulturze.

Tworzenie dokumentu „Program polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” odbywa się przy współpracy z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Zakończenie prac nad strategią planowane jest na maj 2018 r., a pierwsza wersja tego dokumentu zostanie zaprezentowana w drugiej połowie kwietnia.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd