Uniwersytet Medyczny oceni zdrowie białostoczan

 

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny przebada kilkuset białostoczan pod kątem chorób cywilizacyjnych. Do końca roku przeprowadzi badania lekarskie i opracuje specjalny raport.

Miasto Białystok zleciło przygotowanie raportu dotyczącego diagnozy społecznej w zakresie zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi mieszkańców Białegostoku. U losowo wybranych białostoczan zostaną przeprowadzone badania oceniające ich zdrowie.

– Choroby cywilizacyjne są plagą XXI wieku. Zrealizowanie tego projektu pozwoli na ocenę stanu zdrowia populacji Białegostoku i na oszacowanie zapadalności na te choroby. Pomoże wytypować czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Pierwszą grupą docelową będą losowo wybrani mieszkańcy Białegostoku w wieku 20–80 lat. Wylosowanych zostanie 440 osób. Szacuje się, że pozytywnie na zaproszenie do projektu odpowie ok. 150–250. Drugą grupę będą stanowiły osoby ze zdiagnozowaną chorobą wieńcową (np. po przebytym zawale serca) – minimum 250. Zakładając zgłaszalność na poziomie 60% pozwoli to ocenić 150 osób.

W ramach projektu wylosowani białostoczanie będą mogli skorzystać z pakietu badań diagnostycznych. Z każdą taką osobą zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad m.in. dotyczący przyzwyczajeń żywieniowych. Zostaną przeprowadzone różnego rodzaju pomiary i badania: obrazowe (USG narządów), laboratoryjne, czynnościowe układu oddechowego, składu ciała. Wykonane zostaną oceny stanu zdrowia jamy ustnej, siły mięśni kończyn, ryzyka sercowo-naczyniowego.

Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2017 r. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przygotują specjalny raport. Dokument zostanie podzielony na dwie części. W pierwszej zostaną przedstawione najważniejsze czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych typowych dla białostoczan. W kolejnej – wskazane największe zagrożenia i problemy w realizacji wtórej prewencji u pacjentów z chorobą wieńcową. W raporcie zostaną także uwzględnione rekomendacje w zakresie kształtowania zdrowia publicznego w naszym mieście.

Choroby cywilizacyjne to schorzenia, do których wystąpienia lub rozprzestrzenienia się przyczynił się postęp cywilizacji i związane z tym zmiany sposobu życia. Zaliczają się do nich m.in. choroby układu krążenia, układu oddechowego, nowotwory, cukrzyca, osteoporoza czy otyłość. Choroby cywilizacyjne są także przyczyną ponad 80% wszystkich zgonów.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd