Nowe miasto partnerskie

 

W dniu wczorajszym w Bieczu gościł burmistrz miasta Novodnistrovsk na Ukrainie Anatolij Boldasheva oraz Prezes Stowarzyszenia Feman na Słowacji Eduarda Burasa. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Novodnistrovskiem i Bieczem w zakresie kultury, turystyki, gospodarki, edukacji i opieki zdrowotnej.

Podpisane porozumienie przełoży się na konkretne działania, gdyż już 1 października złożony zostanie wspólny wniosek w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Novodnistrovska Anatolii Boldashev, Prezes Stowarzyszenia Feman Eduard Buras, Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Renata Gołębiowska oraz Kierownik Referatu Rozwoju i Planowania Przestrzennego Grzegorz Korzeniec, prowadzono dyskusję dotyczącą możliwych działań do realizacji przez strony w ramach tego projektu.

 

Porozumienia partnerskie są nie tylko szansą na lepsze poznanie miast i wymianę doświadczeń, ale także dają możliwość ubiegania się o środki finansowe na realizację wielu ciekawych transgranicznych projektów, które przyczyniają się do rozwoju każdej ze stron międzynarodowej współpracy.  Gmina Biecz nie ustaje w staraniach o pozyskanie środków w ramach każdego dostępnego naboru, który może wpłynąć na polepszenie lokalnej sytuacji i zaprocentować na przyszłość.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd