Borzęcin. Akademia Przyjaciół Pszczół

Z początkiem września uczniowie z klasy V Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie przystąpili do konkursu organizowanego w ramach Programu „Akademia Przyjaciół Pszczół” realizowanego na zlecenie ZT „Kruszwica” S.A.

 

Konkurs miał zasięg ogólnopolski brało w nim udział ponad 150 szkół. Uczniom naszej szkoły udało się wywalczyć wysoką 8. pozycję w rankingu. Czas trwania konkursu od 15 września do 15 grudnia 2016 roku.

 

Udział w konkursie miał na celu edukację ekologiczną w szczególności budowanie postawy troski o owady pszczołowate, uświadomienie roli pszczół w środowisku naturalnym jak również rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz pogłębienie wiedzy ekologicznej uczniów przez prowadzenie obserwacji środowiska i najbliższej okolicy, budowanie postawy szacunku dla przyrody.

 

Konkurs „Akademii Przyjaciół Pszczół” oparty był na formule nowoczesnej grywalizacji – uczniom i nauczycielowi została udostępniona platforma będąca źródłem zadań i materiałów edukacyjnych. Uczestnicy Akademii poznali pszczeli świat, a przede wszystkim dowiedzieli się jakimi stworzeniami są pszczołowate, jaką rolę pełnią w przyrodzie, jakie reguły życia panują w ulu oraz jak można założyć Miejsce Przyjazne Pszczołom, aby polepszyć pszczołowatym warunki bytowania. Każdy zespół przechodził przez trzy etapy tematyczne – „Poznaj”, „Zbuduj wrażliwość” oraz „Chroń”.

 

Realizowane zagadnienia łączyły teorię z praktyką, zadania były przygotowane w taki sposób, aby angażować nie tylko uczniów ale także ich rodziców, którzy w obecnych czasach mają być współtwórcami procesu edukacyjnego. Dzieci na równi z dorosłymi potrafią zadbać oraz wpłynąć na świadomość ekologiczną rówieśników oraz najbliższej rodziny.