Borzęcin. Dekanalne spotkanie opłatkowe pracowników oświaty

Tradycję łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń nauczyciele i pracownicy oświaty kultywują w dekanacie już od kilku lat. W tym roku, we wtorek 17 stycznia, gospodarzem spotkania była parafia Borzęcin, która zorganizowała je przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i miejscowego Zespołu Szkół.

 

Spotkanie rozpoczęło się koncelebrowaną mszą św., której przewodniczył dziekan dekanatu szczepanowskiego – ks. Władysław Pasiut. Homilię wygłosił ks. Artur Urban – dekanalny duszpasterz nauczycieli. Odwołał się w niej do nauczania naszego wielkiego Rodaka Św. Jana Pawła II. Zwrócił uwagę na piękno i misję, jakie niesie ze sobą praca nauczyciela. Podkreślił, że współczesna szkoła powinna kłaść nacisk na naukę języka polskiego i historii naszego kraju. Przypomniał, że zadaniem pedagogów jest dostrzeganie i rozwijanie talentów u dzieci.

 

Po mszy św. zaproszeni goście zgromadzili się w Gminnym Ośrodku Kultury. W świąteczny nastrój wprowadziło wszystkich przedstawienie jasełkowe pt. Betlejemska droga w wykonaniu uczniów klas III–VI ze szkoły podstawowej w Borzęcinie Górnym, przygotowane przez Alicję Legutko, Halinę Pudełko oraz Krzysztofa Przepiórkę. Po nim radośnie zabrzmiały kolędy, a zebrani połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

 

Po kolacji przyszedł czas na rozmowy. Była okazja do wymiany doświadczeń i refleksji nad trudną pracą nauczycieli. Jednak najważniejsza okazała się integracja środowiska nauczycielskiego, które za główny cel stawia sobie wychowanie uczniów oparte na Dekalogu, systemie wartości naszych przodków, na miłości do Ojczyzny i bliźniego. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem kapłańskim.