Borzęcin. Droga Wisowatki – Niedzieliska po remoncie

Dzięki przeprowadzonym negocjacjom oraz umowie zawartej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie zmodernizowano drogę łączącą przysiółek Wisowatki w gminie Borzęcin z Niedzieliskami w gminie Szczurowa. Wartość zrealizowanych prac zamknęła się kwotą 182 tysięcy złotych, w wyniku czego wykonano remont na blisko 600-metrowym odcinku drogi.

 

Zakres prac obejmował: wycięcie zakrzaczeń i samosiejek, czyszczenie rowu przydrożnego z wyprofilowaniem dna i skarp na odcinku 280 metrów, wykonanie podbudowy na pełnym odcinku drogi oraz nawierzchni bitumicznej na długości 550 m o szerokości 4 metrów pasa jezdni, wykonanie 2 mijanek, przebudowę przepustu, utwardzenie poboczy klińcem kamiennym oraz wykonanie zjazdów z drogi do gruntów rolnych.

– Asumptem do podjęcia działań, były prace poszukiwawcze złóż gazu prowadzone przez PGNiG w Wisowatkach, w wyniku których spółka w sposób ponadnormatywny korzystała z lokalnych dróg. Dzięki porozumieniu właścicieli działek po których prowadzona jest droga do Niedzielisk, jak również otwartości spółki PGNiG na lokalne inicjatywy, po trwających kilka miesięcy negocjacjach udało się osiągnąć konsensus, w wyniku którego przeprowadzono oczekiwane od dłuższego czasu prace. Koszty realizacji inwestycji pokryła w całości spółka – relacjonuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

 

Jak poinformował wójt Kwaśniak, w Wisowatkach prowadzone są również działania zmierzające do wydzielenia drogi przebiegającej po działce gminnej, a łączącej Wisowatki I z Wisowatkami II. Dzięki temu możliwe będzie w przyszłości wykonanie nawierzchni bitumicznej również na tym ciągu komunikacyjnym.