Szkolne Punkty Informacji i Kariery w Zespołach Szkół

 

Każdy młody człowiek kończący dany etap edukacyjny staje przed dokonaniem wyboru, jaką ścieżkę edukacji kontynuować. Decyzje podjęte na etapie ukończenia gimnazjum czy szkoły podstawowej będą rzutować na dalsze lata kształcenia i przebieg kariery zawodowej.

Chcąc pomóc młodemu człowiekowi kończącemu gimnazjum, lub za dwa lata ósmą klasę szkoły podstawowej, gmina Borzęcin we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz innymi gminami województwa realizuje projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Borzęcin na realizację projektu w latach 2017–2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 102.353,63 złote. Wkład własny stanowi kwotę 11.372,62 złote.

Celem projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów. Działania w projekcie dotyczą utworzenia SPIneK – Szkolny Punkt Informacji i Kariery, prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, programów zajęć, umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. Rezultatem ma być zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej.

We wrześniu zostały utworzone i wyposażone Szkolne Punkty Informacji i Kariery w szkołach: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy oraz Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie.

W okresie wrzesień – listopad 2017r. wsparciem zostało objęte 137 uczniów, w tym:  • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym – 68 uczniów,
  • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy – 35 uczniów,
  • w Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie – 34 uczniów.Łącznie doradcy zawodowi przeprowadzili 138 godzin zajęć. Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła zainteresowań, mocnych i słabych stron uczniów, kryteriów wartości i samooceny, typów osobowości ucznia. Rodziców zapoznano z warunkami uczestnictwa ucznia w projekcie, harmonogramem oraz zakresem tematycznym spotkań.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w szkołach prowadzonych przez gminę Borzęcin będzie realizowany w okresie od 1.09.2017 roku do 31.08.2020 roku.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd