Borzęcin. Kolędowali małemu Jezusowi

W Sali Imprez Domu Ludowego w Borzęcinie odbył się coroczny Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Zgromadzona widownia wysłuchała 36 utworów w wykonaniu 15 solistów i 3 zespołów, rywalizujących ze sobą w trzech kategoriach wiekowych. W przerwie, w której obradowało jury konkursowe, zebrani mieli okazję do wspólnego kolędowania z chórem „Borzęckie Słowiki".

 

– Konkurs organizujemy od kilkunastu lat wspólnie z parafią w Borzęcinie Górnym – przyznaje Piotr Kania z borzęcińskiego GOK. – Upowszechniamy zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe jako ważny element tradycyjnej kultury narodowej. W naszym działaniu wspierają nas rodzice, opiekunowie i sami uczniowie – uczestnicy Konkursu, którzy prezentują swoje umiejętności wokalne wyśpiewując przepiękne kolędy i pastorałki lub inne utwory o tematyce bożonarodzeniowej.

W Konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół w Borzęcinie Górnym, Borzęcinie Dolnym, Przyborowie i Bielczy.

Jako pierwsi wystąpili najmłodsi, w kategorii klas I-III. Najlepszą okazała się być Natalia Styrna z Zespołu Szkół w Przyborowie. Tuż za nią uplasowała się Martyna Pawlik z Borzęcina Dolnego. Najliczniejszą grupę w konkursie stanowili soliści z klas IV –VI. Spośród 7 występujących osób pierwsze miejsce zajęła Magdalena Płachno, druga była Amanda Pawlik, a trzeci Jakub Kowal.

 

– Wszyscy występujący w tej kategorii należeli do chóru „Borzęckie Słowiki" funkcjonującego przy szkole w Borzęcinie Dolnym i zostali przygotowani przez opiekunkę zespołu Cecylię Czaja, która od wielu lat mocno wspomaga ten Konkurs, doradzając i wspierając różne osoby nie tylko z Borzęcina Dolnego, ale i z innych miejscowości naszej gminy. Warto podkreślić i docenić takie zachowanie, bo przecież każdy z nas dziś jest mocno zabiegany i nie zawsze jest w stanie wygospodarować – oczywiście nieodpłatnie – wolny czas dla innych tylko po to, żeby pomóc komuś rozwijać jego pasje i zainteresowania – komentuje Piotr Kania.

Wśród gimnazjalistów – zdaniem jurorów – najlepszą była Paulina Chudyba z Borzęcina, która oprócz walorów głosowych zaprezentowała zebranym także grę na klarnecie. Jury postanowiło przyznać dwa równorzędne miejsca drugie dla Marii Czaja oraz Weroniki Czesak, a trzecie dla Justyny Duda.

 

W kategorii zespołów klas IV-VI za zajęcie drugiego miejsca nagrodzono „Borzęckie Słowiki". Dodatkowo jury przyznały wyróżnienie dla zespołu ze Szkoły Podstawowej w Przyborowie. Wśród gimnazjalistów zwyciężył zespół z Gimnazjum w Przyborowie. Obydwa zespoły z Przyborowa przygotował Konrad Borowiec, nauczyciel muzyki z ZS w Przyborowie. W czasie oczekiwania na wyniki konkursu do wspólnego kolędowania zaprosiły wszystkich gości „Borzęckie Słowiki".

Tegoroczne zmagania uczniów oceniali: ks. Czesław Paszyński – proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Borzęcinie, Krzysztof Przepiórka – nauczyciel muzyki, instruktor ZPiT Borzęcanie, Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Ocenie poddane zostały zarówno zdolności, warsztat wokalny jak i interpretacje wykonywanych utworów. Każdy z uczestników został nagrodzony paczką ze słodyczami, drobnym upominkiem i dyplomem. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.