Borzęcin. Spotkanie opłatkowe dla Seniorów

W sobotnie popołudnie, 21 stycznia, w życzliwej i miłej atmosferze odbyło się siódme spotkanie opłatkowe dla Seniorów Parafii Borzęcin, zorganizowane z inicjatywy Parafialnego Oddziału Caritas przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

 

Wzorem lat ubiegłych było ono okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniu udział wzięło liczne 140 seniorów i osób samotnych. Obecni byli również wójt gminy Borzęcin – Janusz Kwaśniak, przewodniczący Rady Gminy Borzęcin – Czesław Małek, sołtys Borzęcina – Maria Pilarska oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Piotr Kania. Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie mszą świętą, której przewodniczył ks. wikariusz Wojciech Wątroba.

 

W bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził uczestników spotkania występ słowno-muzyczny „Betlejemska droga”, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Borzęcinie pod opieką nauczycielek Haliny Pudełko i Alicji Legutko. Uroczystość uświetnił również występ Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie” pod kierunkiem P. Krzysztofa Przepiórki.

 

Okolicznościowe przemówienia i życzenia noworoczne złożyli wójt Gminy Janusz Kwaśniak, proboszcz parafii w Borzęcinie – ks. Prałat Czesław Paszyński, z-ca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Renata Ciochoń, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Piotr Kania oraz przedstawiciel Parafialnego Oddziału Caritas – Maria Kowalska. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania, złożenie życzeń i wspólne kolędowanie. Spotkanie było również okazją, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem.