Borzęcin. Strzelali podczas ferii zimowych

Strzelectwo sportowe jest w gminie Borzęcin dyscypliną bardzo popularną i lubianą zarówno wśród dorosłych, jak również w kręgach dzieci i młodzieży. W organizowanych w ciągu roku turniejach strzeleckich często startuje po kilkadziesiąt osób – wieloletnich pasjonatów i tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki.

 

Organizatorzy ostatnich lutowych zawodów w Warysiu, przygotowywanych w ramach „Zimowych Ferii z GOK Borzęcin” i adresowanych tylko do dzieci i młodzieży, mieli nadzieję na dobrą frekwencję. I nie zawiedli się. Słoneczna pogoda, możliwość postrzelania z „wiatrówki” i perspektywa dobrej zabawy zachęciła do przyjazdu prawie 70 osób – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej gminy. Patronat nad imprezą sprawował – zgodnie z wieloletnią tradycją – Czesław Małek, przewodniczący Rady Gminy Borzęcin.

 

– Zawody strzeleckie organizujemy cyklicznie, każdego roku na koniec ferii. Robimy wszystko w naszej gminie, aby dzieci i młodzież wyciągnąć z domów i zachęcić do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu – mówił przewodniczący Małek.

Każdy z zawodników miał w turnieju do dyspozycji 3 strzały próbne, po których oddawał 5 strzałów punktowanych do tarczy ustawionej w odległości 10 m od stanowiska strzeleckiego. Młodsze dzieci strzelały z „podpórki”, a starsi – z wolnej ręki. Fachową pomoc i doradztwo w zakresie techniki oddania strzału i przeładowywania broni świadczyli członkowie koła strzeleckiego z Bielczy. Konkurencja odbywała się równocześnie na 5 stanowiskach.

 

Najliczniejszą grupę strzelców stanowili chłopcy ze szkół podstawowych, gdzie na listy uczestników wpisało się 22 osoby. Dziewczęta z „podstawówki” stanęły do boju w dokładnie o połowę mniejszym składzie.

– O zajętym miejscu decydowała reguła, według której w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie zawodniczki, za wyżej klasyfikowaną uznaje się tą, która uzyskała więcej trafień jak najbliżej środka tarczy, czyli tej tak ważnej dla strzelca „dychy” – mówi Zygmunt Szawernoga, sędzia zawodów.

 

Głównym organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, który zabezpieczył nieodpłatny dojazd dla uczestników, poczęstunek w postaci kiełbaski z grilla, herbaty i całej masy łakoci, a także był fundatorem większości nagród. Puchary konkursowe oraz pozostałe nagrody zostały zakupione z inicjatywy patrona imprezy, przewodniczącego Rady Gminy Borzęcin.