Borzęcin. Warsztaty artystyczne w GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zaprasza na zajęcia plastyczno-artystyczne związane z plastyką obrzędową Świąt Wielkanocnych. Spotkanie odbędzie się w sali świetlicy GOK w Borzęcinie Górnym 15 marca 2017 r. o godz. 16.00. Tematem będą kraszanki, czyli pisanki barwione w łupkach cebuli na których „wydrapiemy” przeróżne wzory.

Zajęcia poprowadzi wielokrotnie nagradzana w konkursach regionalnych na pisankę ludową instruktor GOK Borzęcin Katarzyna Żurek. Do udziału zaproszeni są wszyscy chętni: dzieci , młodzież i dorośli, którzy chcą spróbować wykonać takie zdobione jajko. GOK zapewnia wybarwione wydmuszki jaj dla uczestników.

Wykonane pisanki wezmą udział w Gminnym Konkursie Pisanki i Palmy Wielkanocnej, który odbędzie się w GOK Borzęcin w piątek, 31 marca.

Kolejną okazją do pochwalenia się pięknie wykonanymi ozdobami będzie zaplanowany na 3–8 kwietnia w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie 28. Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy, organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ i Biuro Organizacyjne w Tarnowie.