Brwinów. Kolejny etap kanalizacji w Owczarni

Mieszkańcy kolejnych ulic w Owczarni mogą się przyłączać do nowo powstałej kanalizacji sanitarnej. Gmina Brwinów odebrała pierwszy etap tej inwestycji. Na budowę tej sieci gmina Brwinów uzyskała preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie ponad 1 mln złotych, która po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego do 17 lipca 2017 r. może zostać częściowo umorzona.

Pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych został zrealizowany w ulicach: Letniskowa z ulicami przyległymi (dz. 6, 15/9), Gołębia, Leśna, Milanowiecka, Piastowska, Jagiellońska, Słoneczna (część od ul. Milanowieckiej), Mieszka I (dz. 465 – część przy ul. Milanowieckiej). Mieszkańcy tych ulic, którzy w latach 2005–2006 zawarli z gminą Brwinów umowę na wykonanie projektu przyłącza, mogą odbierać swoje projekty w Urzędzie Gminy Brwinów. Osoby, które chcą przyłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej, powinny kontaktować się z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które zarządza siecią wodno-kanalizacyjną na terenie gminy Brwinów.

Uzgodnienie projektu jest bezpłatne, natomiast koszty przyłączenia do sieci (budowę przyłączy) ponosi właściciel nieruchomości. Po wybudowaniu przyłącza konieczne jest podpisanie umowy z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na odprowadzanie ścieków. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie BPWiK.