Bydgoszcz. Wspólne obchody Bydgoskiego Marca

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz zaprasza najbliższą niedzielę, 19 marca, na uroczyste obchody 36. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981. W związku z jubileuszem w czwartek, 16 marca, w historycznej sali Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w której 36 lat temu doszło do pamiętnych wydarzeń, odbyła się już konferencja prasowa z udziałem wojewody Mikołaja Bogdanowicza, członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomira Kopyścia, naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy Edyty Cisewskiej, wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych Pawła Barczaka, przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszka Walczaka oraz przewodniczącego Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” Jacka Żurawskiego.

– Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie, również wraz z uczestnikami wydarzeń, które miały miejsce w Bydgoszczy 36 lat temu, zorganizować obchody Bydgoskiego Marca 1981. Chcemy uczcić te wydarzenia podkreślając ich znaczenie, nie tylko przy okazji okrągłych rocznic. Zapraszamy wszystkim mieszkańców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Uroczystości, tak jak w roku ubiegłym, rozpoczną się od złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku przy ul. Dworcowej 87, w którym 36 lat temu strajkowali rolnicy domagający się zarejestrowania „Solidarności” wiejskiej.

– Należy zabiegać o pamięć o tych, którzy przyczynili się do demokracji w naszym kraju – podkreślił Sławomir Kopyść, zapraszając na zorganizowany przez marszałka województwa koncert okolicznościowy w Filharmonii Pomorskiej oraz na film „Bydgoszcz The Wall Show” przygotowany przez konsula honorowego Niemiec Jarosława Kuropatwińskiego.

Projekcja odbędzie się w kinoteatrze „Adria”.

Naczelnik Delegatury IPN Edyta Cisewska zapowiedziała wystawę „O wieś wolną, niezależną, samorządną” złożoną ze zdjęć i materiałów historycznych dotyczących Bydgoskiego Marca 1981. Ekspozycja będzie towarzyszyć uroczystościom w urzędzie wojewódzkim.

– Należy cieszyć się, że te uroczystości nabierają takiej rangi, że włącza się do nich pan wojewoda. To wydarzenie jest jedną z ważnych kart historycznych dla „Solidarności”. Do wydarzeń marcowych „Solidarność” była organizacją wielomilionową, zagrażającą władzy komunistycznej. Wiemy, że po marcu ruch zaczął słabnąć, „Solidarność” zaczęła dzielić się na zwolenników strajku generalnego i drugą grupę, która pojechała na negocjacje – mówiła.

Wiceprzewodniczący regionalnej chłopskiej „Solidarności” Paweł Barczak podziękował współorganizatorom za trud włożony w przygotowanie obchodów.

– Bezpośrednio po wydarzeniach marcowych został zarejestrowany Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych – podkreślił.

– Trzydzieści sześć lat temu wszyscy członkowie „Solidarności” byli razem. I dzisiaj też razem przygotowujemy uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Członkowie związku, także tworzącej się „Solidarności” Rolników Indywidualnych z regionu toruńsko-włocławskiego, wspierali strajkujących w Bydgoszczy – zaznaczył przewodniczący toruńsko-włocławskiej „Solidarności” Jacek Żurawski.

Udział w uroczystościach zapowiedziała Małgorzata Sadurska – Szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.