Oczekiwania mieszkańców wobec otaczającej ich przestrzeni

 

Lepiej się żyje w zorganizowanej przestrzeni – to nie żadna nowa filozofia szczęścia w stylu duńskiego hygge. To fakt. Bardziej funkcjonale, przyjazne, bo dopasowane do potrzeb mieszkańców przestrzenie to już standard podczas planowania miejskich inwestycji. Tym bardziej cieszy fakt, że odnowy doczeka się kilkanaście bytomskich podwórek.

Wszechobecna cegła, w wielu miejscach zmurszała, sypiący się pod wpływem wilgoci i starości tynk, walące się chlewiki i grzęzawisko zamiast chodnika. Tak wygląda większość bytomskich podwórek. I choć w wielu takich miejscach lokatorzy starają się „oswoić” podwórka, sprawić, by wyglądały lepiej, trudno naprawić samemu coś, co wymaga gruntownego remontu. Jednak w szeroko pojętej rewitalizacji Bytomia niezwykle ważna, jak nie fundamentalna jest inicjatywa mieszkańców, dlatego w realizowanym przez Bytomskie Mieszkania przedsięwzięciu, ich głos jest najważniejszy. I tak w ramach inwestycji planowanej do dofinansowania ze środków unijnych zmodernizowane zostaną podwórka w Śródmieściu i Rozbarku (ulice: Piłsudskiego 15, 34-36, 38, 40, 42, 44, 50, Kwietniewskiego 23, Żeromskiego 32, 34, 36, 38, Piekarskiej 27, 43, 45, Katowickiej 11-13, 34, 60 oraz Siemianowickiej 16-18, 18b).

– Obecnie opracowywana jest dokumentacja aplikacyjna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze prowadzonym przez Urząd Marszałkowski. Planujemy go złożyć w pierwszym kwartale tego roku – mówi Tomasz Janik z sekcji ds. rewitalizacji Bytomskich Mieszkań.

Ponieważ proces oceny wniosków jest czasochłonny, rozpoczęcie realizacji projektu (obejmujące zarówno prace w budynkach mieszkalnych jak i modernizacje przestrzeni publicznych) planowane jest na przełom tego i przyszłego roku. Szacowany koszt całego projektu to ponad 19 mln zł.

– Jaki jednak będzie finalny koszt, dowiemy się po otrzymaniu pełnej dokumentacji przedprojektowej. Teraz jesteśmy na etapie tworzenia koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów. Obejmuje ona m.in. inwentaryzację terenów, analizę obecnego stanu oraz konsultacje społeczne – mówi Tomasz Janik.

Warto dodać, że efektem tych prac będą trzy różne koncepcje zagospodarowania i urządzenia terenów. Zostanie też opracowany program funkcjonalno-użytkowy na podstawie wybranego wariantu zagospodarowania. Już w sobotę, 13 stycznia, w specjalnych punktach informacyjnych przy pl. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego zbierane będą uwagi mieszkańców dotyczące poszczególnych podwórek.

Co ważne, swoją opinię mogą wyrazić wszyscy zainteresowani z obszaru objętego rewitalizacją. Konsultacje w Śródmieściu i Rozbarku dopiero się rozpoczęły, a zainteresowanie mieszkańców jest duże.

– Liczymy na to, że powtórzy się scenariusz z działań konsultacyjnych prowadzonych w Bobrku (tam również prowadzony jest proces konsultacyjny), podczas których wpłynęło już ok. 160 uwag – mówi Tomasz Janik.

Potrzeby mieszkańców były już artykułowane na etapie tworzenia założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ (GPR), podczas konsultacji społecznych prowadzonych w obszarze rewitalizacji, co miało miejsce od kwietnia do sierpnia 2016 r. Wówczas też projekty te zostały włączone do GPR i rozpoczęły się prace przygotowawcze.

Obecnie prowadzone konsultacje społeczne, mają na celu bardziej precyzyjne i konkretne określenie oczekiwań mieszkańców wobec otaczającej ich przestrzeni. Szerzej o pomysłach mieszkańców na nowe podwórka, poinformujemy w lutym tuż po zakończeniu prowadzonych przez firmę Pronobis Studio konsultacji społecznych.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd