Podsumowanie kampanii „Drogowskaz dla rodzin”

 

Rodzina na zakręcie. Co dalej? Jak reagować? Jak pomagać? – taki tytuł nosi zaplanowana na 6 grudnia konferencja podsumowująca drugą edycję kampanii społecznej „I Ty możesz być dobrym rodzicem”, poświęconej problemowi przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

– Do udziału w konferencji zaprosiliśmy m.in. pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych czy dzielnicowych, a więc osoby, które mają bezpośredni kontakt z rodziną. Podobnie jak podczas pierwszej edycji projektu, tak i teraz, koncentrujemy się na budowaniu zdrowych relacji w rodzinach – mówi Marta Szmelcer, pomysłodawczyni i koordynatorka kampanii.

W programie środowej konferencji w Teatrze Rozbark znajdzie się m.in. wykład terapeutki Aleksandry Snoch dotyczący postaw rodziców zebranych na podstawie analizy ankiety oraz jej doświadczenia zawodowego czy spotkanie z ks. Bogdanem Peciem, dyrektorem Katolickiego Ośrodka Domu Nadziei, który podzieli się swoim doświadczeniem terapeuty rodzinnego w pracy z rodzinami młodzieży uzależnionej.

Podczas konferencji psycholog Sylwia Tymińska z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przedstawi temat zranionego dzieciństwa, Joanna Kucharewicz ze Śląskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności  Dzieci „Szansa” omówi m.in. problem samotnego rodzicielstwa migracji zarobkowej oraz rodzin zrekonstruowanych.

Goście biorący udział w panelu porozmawiają o pracy pomagacza wspierającego rodzinę w trudnych sytuacjach życiowych. W dyskusji weźmie udział Wojciech Okoń z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom,  Monika Kowalska z Sądu Rejonowego, Katarzyna Wesołowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz aspirant Grzegorz Milewski z Komendy Miejskiej Policji.

– Przypomnijmy, że tak jak w poprzedniej edycji, kampania wizerunkowa oparta była na znakach drogowych. Zdecydowaliśmy się na prosty, czytelny przekaz wykorzystując znaki ostrzegawcze do wyeksponowania czynności zakazanych, które mają destrukcyjny wpływ na rozwój dziecka. O tym jak budować relacje i radzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie kampanii mówili też specjaliści podczas warsztatów dla rodziców – mówi Marta Szmelcer.

Projekt rozpoczął się we wrześniu warsztatami skierowanymi do grupy rodziców wytypowanych przez asystentów rodziny oraz do ojców przebywających w Areszcie Śledczym w Bytomiu.

Odbyły się też spotkania z rodzicami w szkołach, bo jak podkreślają inicjatorzy akcji, o tym jak wychowywać dzieci, by ich nie skrzywdzić, należy uświadamiać nie tylko środowiska dysfunkcyjne. Na ulicach pojawiły się bilbordy i plakaty, a miejskie instytucje kolportowały ulotki informacyjne.

Początek konferencji: 6 grudnia o 10.00 w Teatrze Rozbark przy ul. Kilara 29.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd